Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim ve Ekonomi

Yıl 2011 , Cilt 18 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Co2 emisyonu ve ekonomik büyüme: panel veri analizi

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü1, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü2
Görüntülenme :
353
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı CO2 ile kişi başı gelir arasındaki ilişkiyi sorgulayarak Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC) hipotezini test etmektir. Bu amaç doğrultusunda Akdeniz ülkeleri ele alınarak 2000–2005 dönemi, panel veri yöntemi ile analiz edilmiştir. Ampirik bulgular, CO2 emisyonu ile kişi başı gelir arasındaki ilişkinin N şeklinde olduğunu ortaya koymuştur. Böylece CO2 emisyonunun, yüksek ekonomik büyüme düzeylerinde de artabileceği görülmüştür. Bunun yanında çalışmada, nüfus yoğunluğu ve enerji tüketimi değişkenlerinin çevre kirliliği üzerindeki etkisi de araştırılmıştır. Elde edilen ampirik bulgular, nüfus yoğunluğu ve enerji tüketiminin, CO2'yi pozitif yönde etkilediğini ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this paper is to test Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis by investigating the relationship between per capita income and carbon dioxide (CO2) emission. In accordance with this aim, The Mediterranian Countries have been analysed with the panel data method over the period 2000-2005. The empirical results displayed an N-shaped relationship between per capita GDP and CO2 emission. Thereby, it has seen that CO2 emission can also increase at the high levels of per capita income. Furthermore, the effects of the population density and energy consumption on the environmental pollution have also been searched in this study. The obtained empirical results indicated that the population density and energy consumption effect CO2 emission positively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :