Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim ve Ekonomi

Yıl 2011 , Cilt 18 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bireycilik ve yeni kariyer yönelimleri

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F., Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin bireycilik değerleri ile tercih ettikleri kariyer yönelimleri arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Araştırma için bireycilik, dikey ve yatay olarak iki boyutlu ele alınmıştır. Yeni kariyer yönelimleri ise, sınırsız ve çok yönlü kariyer şeklinde araştırılmıştır. Dikey bireycilik değerleri ile sınırsız kariyer zihniyeti ve yatay bireycilik ile özyönetimli kariyer pozitif yönde ilişkili bulunmuştur. Regresyon analizi sonucunda, bireycilik değerlerinin, değer odaklı kariyer yönelimini önemli ölçüde açıkladığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This research examines the relationship between postgraduate students' individualism values and their preferred career orientations. For this research, individualism was approached as a two-dimensional construct consists of horizontal and vertical dimensions. New career orientations were examined as boundaryless and protean careers. Vertical individualism values were found to be positively (cor)related with boundaryless mindset orientation and horizontal individualism values were found to be positively (cor)related with self-directed career orientation. After the regression analysis, it is determined that individualism levels drastically explain values driven career orientation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :