Genişlemelerle Birlikte Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi’nde Oylama Gücü Dağılımı

Genişleme konusu, günümüzde Avrupa Birliği için en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Bu konuyu önemli hale getiren durum ise aday ülkelerin Avrupa Birliği’ne üye olması durumunun üye ülkelerin oy güçlerinde yaratacağı değişiklik ve oylama gücü dağılımını etkilemesidir. Genişlemelerle birlikte Avrupa Birliği karar alma süreçleri birçok kez düzenlenmiştir. Avrupa Birliği oylama sistemine son düzenleme ise Lizbon Antlaşması ile getirilmiştir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği’ nde oylama gücü dağılımı Lizbon Antlaşması ile getirilen oylama kuralları ve aday ülkeler olarak belirlenen Türkiye, Hırvatistan, İzlanda, Makedonya dikkate alınarak üye ve aday ülkelerin oylama gücü dağılımı incelenmiştir. Analizlerde, üye ülkeler genişleme sürecine göre gruplandırılmış ve bu gruplarda yer alan ülkelerin kararlar üzerindeki etkileri ve oylama güçlerinde yaşadıkları değişimler Banzhaf güç indeksi kullanılarak incelenmiştir.

Genişlemelerle Birlikte Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi’nde Oylama Gücü Dağılımı

Nowadays, enlargement is one of the most important issue for European Union. The situation that makes this issue important is the influence of membership of the candidate states on the voting power distribution. With the enlargements, European Union decision-making processes were regulated several times. The last regulation to the European Union voting system was brought by the Treaty of Lisbon. In this study, voting power distribution in Council of the European Union is evaluated for candidate states and member states considering the acts adopted by the Treaty of Lisbon and determined as candidate states determined as Turkey, Croatia, Iceland, Former Yugoslav Republic of Macedonia. In the analysis, member states are grouped the according to the enlargement of the EU and the effect of the states that take part in these groups on the decision and changes of voting power are calculated using Banzhaf power index for power measurement.

Kaynakça

ESKİCİ, H. B. (2011), Türkiye’nin AB Üyeliğinin Oylama Gücü Dağılımına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 112s.

GELMAN, A., KATZ, J. N. ve TUERLINCKX, F. (2002), “The Mathematics and Statistics of Voting Power”, Statistical Science, 17 (4), 420-435.

GÖKBUNAR, R., YANIKKAYA, H. ve CURA, S., (2008), Avrupa Birliğinin Türkiyeli Geleceği; Umutlar ve Korkular, Nobel Yayın Dağıtım.

KAEDING, M., SELCK, T.J. (2005), “Mapping Out Political Europe: Coalition

Patterns in EU Decision-Making”, International Political Science Review, 26 (3), 271-290. KODAKCI, D. (2004), Genişleme, Avrupa Birliğinde Demokrasi Eksikliği ve Çözüm Önerileri, Uzmanlık Tezi, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Ulusal Program Dairesi, Ankara, http://www.abgs.gov.tr/files/Uzmanl%C4%B1k%20Tezleri/devrim_kodakci.pdf. (02012).

KÓCZY, L. Á. (2012), ” Beyond Lisbon: Demographic trends and voting power in the European Union Council of Ministers”, Mathematical Social Sciences, 63 (2), 152–158. Math-it, http://math-it.org/Mathematik/MathPol/BanzhafJApplet.html. (10.02.2011).

ÖZLER, Z., MİNDEK, C. (2008), AB’ de Anayasa Süreci ve Lizbon Antlaşması, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, İstanbul, 87s.

PLECHANOVOVA, B. (2010), “The EU Council enlarged: North–South–East or core–periphery ?”, European Union Politics, 12 (1), 87-106.

SINDLEROVA, K. (2010), “Political Economy of the EU’s decision-making process: the impact of the future enlargement on the power distribution in the EU”, International Scientific Ph.D. and Post Docs Conference 2010.

TANNENBAUM, P. (2004), Excursions in Modern Mathematics, Fifth Edition, Upper Saddle River, NJ : Pearson Education, 645p.

The Lisbon Treaty (2009), The Readable Version, Third Edition, Foundation For EU Democracy, http://en.euabc.com/upload/books/lisbon-treaty 3edition.pdf. (10.02.2011).