YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri; bu sektördeki finansal raporlamanın bilgi verme niteliğini daha da önemli hale getirmektedir. Finansal raporların kaliteli olabilmesi, önemli ölçüde, kullanıcıların ihtiyacına uygun bilgi sunabilmesine bağlıdır. Çalışmanın amacı; Türkiye örneğindeki inşaat taahhüt işletmelerine ait finansal raporların bilgi verme niteliğinin artırılmasında, etkin bir finansal sunumun nasıl olması gerektiğine ilişkin değerlendirmeler yapmak ve bazı önerilerde bulunmaktır. Çalışma konusu; vergi mevzuatı, muhasebe standartları ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği gibi yasal düzenlemeler göz önüne alınarak somut bir vaka üzerinden incelenmiştir.

THE EVALUATION OF CONSTRUCTION CONTRACTS IN TERMS OF FINANCIAL REPORTING

The informative character of financial reporting in construction industry has a great deal of importance because of the major share of construction industry in Turkish economy. The quality of financial reports, to a great extent, depends on the information they provide for the needs of the users. This study aims to evaluate the role of an effective financial disclosure in increasing the informative quality of financial reporting in construction contracting in Turkey and to provide some suggestions regarding the issue. The study deals with this issue through a case based on legal documents such as, tax regulations, accounting standards and Accounting System Application General Announcement.