MÜŞTERİ SADAKAT PROGRAMLARI KAPSAMINDA VERİLEN PROMOSYON ÜRÜNLERİNİN TEKDÜZEN HESAP PLANI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Müşteri sadakat programları muhasebe boyutu ile değerlendirildiğinde, elde edilen hasılatın muhasebeleştirilmesi konusunda farklı uygulamalara rastlanmaktadır. Bu çalışma; müşteri sadakat programları ve bu çerçevede elde edilen hasılatın Tekdüzen Hesap Planı ve Türkiye Muhasebe Standartları bağlamında muhasebeleştirilmesini örneklerle açıklamayı ve farklılıkları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Sonuç olarak Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorum 13, Muhasebe Standartlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte müşteri sadakat programları kapsamında promosyon ürünleri dağıtan işletmelerin finansal raporlarını hazırlama çalışmalarında göz önünde bulundurmaları gereken önemli konulardan birisidir.

RECOGNITION OF PROMOTIONAL PRODUCTS GIVEN IN THE CONTEXT OF CUSTOMER LOYALTY PROGRAMS IN TERMS OF UNIFORM CHART OF ACCOUNTS AND TURKISH ACCOUNTING STANDARDS

When considered the issue in terms of accounting, customer loyalty programs to account for the revenue obtained under the different applications are possible. If customer loyalty programs are taken into account in the accounting context, different accounting policies related to the recognition of the revenue obtained are possible. This study aims to explain customer loyalty programs and such programs under the Proceeds of the Uniform Chart of Accounts and accounting matters within the scope of Turkish Accounting Standards for Turkey with examples and to reveal the differences. As a result, with the entry into force of Accounting Standards, IFRIC 13, is one of the important issues to be considered in financial reports preparation work by businesses distributing promotional products under customer loyalty programs.

17913 9444

Arşiv