Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ( Eski adı Akademik Fener )

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılması: iç denetim ve ilgili olarak yapılan çalışmalar

Yazar kurumları :
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
253
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya'da son yıllarda yaşanan ve ülkeleri farklı düzeylerde etkileyen işletme iflas ve skandalları, sadece bağımsız ve dış denetimlerin yeterli olmadığını ve özellikle bağımsız denetimlerin iç denetimle de desteklenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Dünya'da ki bu gelişmelere paralel olarak, Türk Kamu Mali Yönetimi özellikle iç kontrol ve iç denetim konularında yeniden yapılandırılmıştır. Uygunluk denetimleri, kamu idarelerinde denetim faaliyetinin odak noktasını oluşturmaktadır. Ancak, kaynakların etkin ve verimli kullanılmaması nedeniyle uygunluk denetimleri idarelerin hesap verme sorumluluğunu üstlenmede yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda işletmelerde ve kamu idarelerinde iç denetim zorunlu hale gelmektedir.

Özet İngilizce :

The business bankruptcy and scandals happened during the recent years in the world, which affected the countries at different levels, have manifested that the independent and external audits merely do not suffice; and particularly the independent audits must be supported by the internal audit. In parallel with these developments in the world, The Turkish Public Finance Management has been restructured particularly on the subjects of internal control and internal audit. The conformity audits establish the focal point of the auditing operations within the public administrations. However, due to the disuse of resources in an effective and efficient way, the conformity audits remain incapable in order for the administrations to assume the responsibility for accountability. In this regard the internal audit necessary for the business and public administrations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :