Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel girişimcilik dinamikleri: adapazarı’nda mobilyacılık sektörünün sözlü tarih yöntemiyle anlaşılması

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
300
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik yapı içinde oldukça önemli bir yere sahip olan küçük işletmeler ve yerel girişimcilik giderek daha fazla incelenen bir konu haline gelmiştir. Bu konudaki çalışmalarda özellikle girişimcileri etkileyen 'itici ve çekici' faktörler belirlenmeye çalışılmış ve imalat sektörü öncelikli olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada da Sakarya ilindeki mobilyacılık sektöründeki yerel girişimcilerin, nasıl başladıkları ve daha sonra nasıl bir örgütlenme süreci izlediklerinin nitel araştırma yöntemleri yardımıyla anlaşılması amaçlanmıştır. Adapazarı mobilyacılık sektöründe faaliyette bulunan yerel girişimcilerin, girişimcilik süreçlerinde, dinamik olarak çekici faktörlerden ziyade, itici faktörlerden etkilendikleri ve girişimlerin oluşmasında bu etkenlerin ön planda olduğu yapılan bu çalışmayla ortaya konulmuştur. Ayrıca yatırım tercihlerinin ana sebebi yalnızca Sakarya

Özet İngilizce :

Small organisations and local entrepreneurship, that have a very important place in the economical structure, became an icreasingly examined subject. In the sudies abothese subjects, the 'driving and attractive' factors that affect especially the entrepreneurs are tried to be determeined and initially the manufacturing sector is examined. And in this study it is aimed to understand how the local entrepreneurs in the furniture? Sector in Sakarya started and then how they organized and qualitative research methods are used for this. With this study it is exposed that the local entrepreneurs, that operate in Adapazarı furniture sector, are affeced by the driving factors rather than the attractive factors in their entrepreneurship process and these factor are initial in the formation of the entrepreneurs. Also the basic reason for the investment preference is only that they are from Sakarya and they live in Sakarya.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :