Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 11 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye kızılay derneği’nin kamusallığı: bir çözümleme denemesi

Yazar kurumları :
TC Ziraat Bankası Kızılay Şubesi1
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada ülkemizdeki en eski ve en yaygın sivil toplum kuruluşu olan Kızılay Derneğinin kamusallığının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Derneğin kamusallığı öncelikle yasal olarak ele alınmış, Derneği etkileyen yasa, mevzuat ve tüzükler değerlendirilerek, Dernek tüzel kişiliğinin saf bir kamu kurumuna ne kadar yakın durduğu farklılıklar ve benzerlikler üzerinden incelenmiştir. Daha sonra Derneğin kamusallığı, kamu ile özel sektör arasında kalan bulanık alanda gittikçe artan hibrid yapılar için örgüt kuramları içinde geliştirilen yarı kamusallık kavramları üzerinden tartışılmıştır. Bu tartışmada Dernek örgütü yarı kamusal örgütler, kamusal olmayan örgütler, Üçüncü Sektör Yaklaşımı, yönetişim ve kamu yararı şirketi kavramları üzerinden karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonunda Kızılay Derneği'nin yarı kamusal olmayan bir örgüte Dünya'daki benzerlerinden daha yakın duran bir açık sistem örgütü olduğu sonucuna ve potansiyeline rağmen kamu sektöründe gelişmekte olan yönetişim sürecinden dışlanmakta olduğu sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, it is aimed to analyse the publicness of the Turkish Red Crescent Society, the oldest and widest NGO in Turkey. First the publicness was handled as a legal issue, and by evaluating the regulations, laws, codes and charters effecting the Society, its structural closeness to a pure governmental institution was tried to be covered according to similarities and differences. Then, the publicness of the Society was sordiscussed upon the concepts of quasi-publicness which is developed for hybrid organizations within the organizational theories. The organization of the Society was analysed in a comparative manner by employing the concepts of quasi-governmental organizations, quangos, The Third Sector approach, governance and public interest companies within this discussion. At the end, it was concluded that, Turkish Red Crescent Society is an open system organization stands and closer to a quasi- non governmental organization, when compared with other Red Cross or Red Crescent Societies. It was further concluded that the Society has being excluded from rapidly growing governance mechanisms in the Turkish Public Sector.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :