Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Stratejik bir yönetim yaklaşımı olan dengeli başarı göstergesi (balanced scorecard)’nin türkiye’nin en büyük 500 firmasına uygulanması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
TSK1
Görüntülenme :
394
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada; yeni bir performans ölçüm sistemi olarak kabul edilen Dengeli Başarı Göstergesi (Balanced Scorecard)'nin Türkiye'nin en büyük 500 özel işletmesinde uygulanması araştırılmıştır. 238 işletmeden yanıt alınmıştır. Altyapı varlıkları, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan nitelikli örgütsel değerler olarak ele alınmıştır. Her bir altyapı varlığının Dengeli Başarı Göstergesi'nin hangi boyutuna ait olduğu Faktör Analizi ile tespit edilmiştir. Bu şekilde bir detaylandırma ile Dengeli Başarı Göstergesi yönteminin daha kolay anlaşılabileceği değerlendirilmiştir. Çünkü Dengeli Başarı Göstergesi'nin her bir boyutunda dikkate alınması gereken amaç, ölçüt ve hedeflerin tespitine açıklık getirilmiştir. Dengeli Başarı Göstergesi'nin uygulanabilirliği, tespit edilen altyapı varlıklarına önem verilmesine ve bu altyapı varlıkları ile ilgili ölçütlerin geliştirilmesine bağlıdır.

Özet İngilizce :

In this study, the feasibility of the Balanced Scorecard, regarded as the new performance survey system, on Turkey's largest 500 private business enterprise has been studied. Responses from 238 enterprises have been received. Infrastructure assets have been taken up as organisational values of high quality that are needed for an organisation to maintain its activities. It has been determined through Factor Analysis that each infrastructure asset belongs to which level of the Balanced Scorecard. It has been evaluated that with this kind of detailed handling Balanced Scorecard method can be understood easier. Because the aims, criterion and targets which have to be considered in every one level of Balanced Scorecard have been clarified. The feasibility of Balanced Scorecard depends on the emphasis of the determined infrastructure assets and the development of the criterion of these infrastructure assets.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :