Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan kaynaklarının geliştirilmesinde farklı bir yaklaşım olarak kurum üniversiteleri

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü1
Görüntülenme :
297
DOI :
Özet Türkçe :

Bilginin hızla eskimesi ve geleneksel üniversitelerde verilen eğitimin işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması işletmeleri alternatif çözüm üretmeye zorlamıştır. Bu çözüm yollarından birisi 1990'lı yıllardan sonra önem kazanan kurum üniversiteleridir. Kurum üniversitesi akademinin dışında eğitim oluşumudur. ABD'de ortaya çıkan ve dünyada sayıları hızla artan kurum üniversiteleri insan kaynağını geliştirerek işletmelerin rekabetçi üstünlük sağlamasının bir aracı olarak görülmektedir. Çalışmada kurum üniversitelerinin gelişimi, sınıflandırılması, amaçları, işletmeye sağladığı faydalar ve kuruluş aşamaları incelenmiştir. Türkiye'de kurum üniversiteleri ile ilgili çalışmalar oldukça sınırlıdır. Çalışmanın amacı yazına katkı sağlamak ve gelecek araştırmalara öncülük emektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :