Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Determining multifactor productivity: how robust the relationship between knowledge generated through universities and competing theories of productivity

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF1
Görüntülenme :
295
DOI :
Özet Türkçe :

The sources and effects of knowledge on multifactor productivity (MFP) have been the main object of the R&D studies. However, if MFP levels of countries seem to be sensitive to the factors other than knowledge stocks; these omitted variables could be significant in explaining cross-country MFP differences, their growth rates and the fundamentals that drive them. Competing theories to R&D propose a range of other factors that may affect productivity, such as, human capital, public infrastructure, access to export markets (learning-by-doing), imports, foreign direct investments (FDI). These theories hypothesized how these variables influenced the MFP; however, none of them has analyzed the robustness of the sources that generate scientific knowledge and other determinants of productivity that emerge from economic theory. The determinants of domestic MFP are estimated using the university R&D stock and competing theories of productivity for 13 OECD countries for the period 1985-2005. Results shows that the assumption of homogenous productivity relationship across OECD nations appears quite strong and it is unlikely to hold and estimated coefficients are significantly differ for all countries. Country specific parameters were estimated by Seemingly Unrelated Regression estimator and we can only generalize the results for countries that university R&D stock and business cycles are important determinants of MFP.

Özet İngilizce :

 

Bilginin kaynakları ve çok faktörlü verimlilik (MFP) üzerindeki etkileri Ar-Ge çalışmalarının ana hedefi olmuştur. Ancak, ülkelerin MFP seviyeleri bilgi stokları dışındaki faktörlere duyarlı oldukları görülmektedir ki bu dahil edilmeyen değişkenler ülkeler arasindaki MFP'nin farklılıklarının esaslarını, büyüme oranlarını açıklamada önemli olabilirler. Ar-Ge teorilerine rakip olan teoriler, verimliliği etkileyen diğer fakörler teklif etmişlerdir; beşeri sermaye, kamu altyapı yatırımları, ihracat pazarlarına erişim (yaparak öğrenme), ithalat, doğrudan yabancı yatırımlar bunlaran bazılarıdır. Bu teoriler MFP'nin bu değişkenler tarafından nasıl etkilendiğini analiz etmişlerdir. Ancak, bunların hiçbiri hem bilimsel bilgi üreten hem de iktisat teorilerinde belirtilen verimliliği belirleyen kaynakların sağlamlığını birarada incelememişlerdir. Yerek MFP belirleyicileri, üniversite Ar-Ge stoğu ve rekabetçi verimlilik teorilerinde belirtilen değişkenler kullanılarak, 13 OECD ülkesi ve 1985-2005 yılları için tahmin edilmiştir. Sonuçlar göstermektedir ki, OECD ülkelerri genelinde homojen verimlilik ilişkisi olduğu varsayımı oldukça güçlü görünmektedir, çünkü tahmin edilen katsayılar çalışmadaki bütün ülkeler için farklı tahmin edilmiştir. Her ülkeye özgü parametreler görünürde ilişkisiz regresyon tekniği kullanılarak tahmin edilmiştir ve sadece üniversite Ar-Ge stoğu ve konjonktürel dalg

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :