Croatian Tourism Offer In The War And After War Period

Öz Küreselleşen dünya ile birlikte işletmeler uluslararası arenada faaliyet gösterebilmek ve kurumları açısından pozitif sonuçlara ulaşabilmek için birbirlerine ve kurumlarına güven duyan çalışanlara sahip olmak istemektedir. Güven genel olarak dürüstlük ve doğruluk olarak ifade edilmektedir. Örgütsel güven ise genel hatları ile örgütün belirsiz ve riskli bir durumla karşılaştığında örgütün taahhütlerinin ve davranışlarının tutarlı olduğuna dair inançları ifade etmektedir. Bu noktada işgörenin işini kaybetme riskine karşı da örgütüne güven duyması önemlidir. Dolayısıyla işgüvencesi açısından haklı bir nedenin ortaya çıkma ihtimalinde dahi işgörenin hangi şartlarda örgütüne güven duyacağı önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışma da, genel hatlarıyla bu iki kavramı ele alarak aralarındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışmıştır

Croatian Tourism Offer In The War And After War Period