Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bozcaada turizmi için geçerli olabilecek fırsatlar, üstünlükler, zayıflıklar ve tehlikeleri tespit etmeye yönelikbir araştırma

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO2, Onsekiz Mart Üniversitesi, Gökçeada MYO3
Görüntülenme :
423
DOI :
Özet Türkçe :

Bozcaada, Türkiye'nin Kuzey Ege'de bulunan ikinci büyük adası olmasına rağmen, turizm açısından yeterince gelişememiştir. Bozcaada turizmi için doğru stratejilerin ortaya konulabilmesine hizmet etmek amacıyla, bu araştırmayla, Bozcaada turizminin sorunları ve Bozcaada turizmi için geçerli olabilecek fırsatlar, üstünlükler, zayıflıklar ve tehlikeler tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma birbirini izleyen iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşama, 2007 yılı Kasım-Aralık aylarında, ikinci aşama 2009 yılı Ocak-Şubat aylarında gerçekleştirilmiştir. Her iki aşamada Bozcaada turizmi hakkında fikir yürütebilecek katılımcılara kolayda örnekleme ile ulaşılmaya çalışılmıştır. İlk aşamada açık uçlu altı adet soru yöneltilmiştir. İkinci aşamada kullanılan anket, ilk aşama verilerinin içerik analiziyle ortaya konan boyutlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. İkinci aşamada birinci aşamada ortaya çıkan boyutların önem düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. İlk aşama verilerine göre, en çok dile getirilen sorun ulaşım olmakla birlikte, ikinci aşamada en önemli sorun fiyatlarla ilgilidir. İlk aşamada en çok dile getirilen güçlü yan denizinin temizliği görülürken, ikinci aşamaya göre Ada olmasının çekiciliği en önemli güçlü yan olarak algılanmaktadır. İlk aşamada en çok bahsedilen rakip yerler olarak Gökçeada ve Assos olurken, ikinci aşamada ilk iki rakip destinasyon Assos ve Ayvalık olarak kabul edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bozcaada is the second biggest island of Turkey on Aegean Sea after Gökceada but tourism on the Island was not improved sufficiently. For the purpose of choosing right strategies, the issues of tourism in Bozcaada and strengths, weakness, opportunities and threats (SWOT) of Bozcaada were being tried to determine by this study. The survey was done at two stages. First survey was carried out between November and December 2007 and second survey was done between January and February 2009. It was tried to reach the participants who could say something and play some role for tourism in Bozcaada. Data at first survey was collected through six open-ended questions and second questionnaire was improved with the outcomes of first survey. The importance levels of each dimension which came out of first survey were tried to determine. The issue most emphasized by participants was transportation at first survey, but it was price at second survey. Cleanliness of sea was the most important strength of first survey and being island was the leading strength of second survey. First Servey showed Gökçeada and Assos as the most important competitors of Island but Assos and Ayvalık were found the leading comptitors in the second survey.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :