Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Algılanan kurumsal itibar ve kurumdan ayrılma niyeti arasındaki ilişkide bir ara değişken olarak özdeşleşmenin rolü

Yazar kurumları :
Bahçeşehir Üniversitesi1, Yeditepe Üniversitesi2
Görüntülenme :
366
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmamızın amacı kurumdan ayrılma niyeti ve özdeşleşme üzerinde algılanan kurumsal itibarın ne derecede etkili olduğunu ve özdeşleşmenin kurumsal itibar ve ayrılma niyeti arasındaki ilişkide bir ara değişken olarak etkili olup olmadığını araştırmaktır. Sözü edilen ilişkileri analiz edebilmek için hizmet sektöründe çeşitli iş yerlerindeki bir grup çalışana anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler çoklu regresyon analizi ile incelenmiş ve algılanan kurumsal itibarın kurum ile özdeşleşme aracılığıyla kurumdan ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca erkeklerin örgütsel özdeşleşmelerinin kadınlara göre daha fazla olduğu anlaşılmıştır. Kadın ve erkeklerin kurumdan ayrılma niyet düzeylerinde bir farklılık bulunmamıştır.

Özet İngilizce :

The primary aim of this study is to explore the effect of perceived external image on intention to leave and identification, and to find out whether identification mediates the relationship between perceived external image and intention to leave. In order to analyze the above mentioned relationships, questionnaires were distributed to employees working in different industries. Upon analysis of the data by hierarchical regression analysis perceived external image was observed to have a significant effect on intention to leave and identification mediated this relationship. Males were observed to have higher identification than females, and there was no significant difference in the perceived external image levels of male and female samples

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :