Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yeni Fikir

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ikinci kademede okuyan öğrencilerin cinsiyet ve okul türü ile zorbaca davranışlar arasındaki ilişkinin analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
257
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin, okul türü ve cinsiyete bağlı olarak maruz kaldıkları zorbalık türleri, zorbaca davranışların okulda ne şekilde ne sıklıkla nerelerde olduğu ve öğretmen, öğrenci ve yöneticilerin zorbaca davranışları nasıl değerlendirdiklerini incelemek ve mevcut durumu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Akran Zorbalığı Değerlendirme anketi uygulanmıştır. Elde edilen veriler frekans, yüzdelik ve kay-kare testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya 288 kız ve 208 erkek olmak üzere toplam 496 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin 321'i resmi ilköğretim okullarına 175'i de özel ilköğretim okullarına devam etmektedir. Yapılan analizlerde öğrencilerin %63.3'ü zorbalığa uğramaktadır. Cinsiyete göre kız öğrencilerin %52.2'si, erkek öğrencilerin % 42.8'si sözel zorbalığa maruz kalmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Aim of this research is to reveal how 6th 7th and 8th degree students are exposed to bully behaviors, how and how often and where these bullying behaviors happen and how these behaviors are evaluated by students, teachers and management. For this reason Coequal bully behaviors Survey is applied. Results of this survey is evaluated by using frequency and percentage system. Two hundred eighty eight girls and two hundred eight boys participated in this survey. Three hundred twenty one of these students attend official secondary schools while one hundred seventy five of these attend private schools. According to analysis % 63.3 of these students are exposed to bully behaviors. According to gender, %52.2 of female students and % 42.8 of male students are exposed to bully behaviors.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :