Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yeni Fikir

Yıl 2013 , Cilt 5 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ii. abdulhamid han ve siyonizm

Yazarlar :
Yazar kurumları :
kurum yok1
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Tarihte, özellikle Osmanlı tarihinde Sultan İkinci Abdulhamid Han kadar lehinde ve aleyhin-de fikir ileri sürülen padişah yoktur. Zira Abdulhamid Han 33 yıllık padişahlığı zamanında Osmanlı Devleti’nin ömrünü uzattığı gibi, beynelmilel emperyalizme set çekmiştir. Dünya si-yasetindeki denge politikası, şer güçleri birbirine düşürerek ; bu devletlerin kendi aralarındaki nüfuz çekişmelerinden faydalanarak ; Devlet-i Âliyye-i Osmaniye’yi tehlikelerden uzak tu-tup ; Türk ve İslâm dünyasının hamiliğini devam ettirebilmiştir. Biz burada bu siyasi denge politikasının neticesinde ve tarihin derinliklerinden gelen siyonist zihniyetin Abdulhamid Han karşısında nasıl hayal kırıklığına uğradığını ve aynı zamanda bir Türk Milliyetperverli-ğinin nasıl olması icab ettiğini gözler önüne serecek belge nitekliğindeki hatıratı iktibas edece-ğiz. Tabi olarak bu büyük Padişahın hal edilmesinde kimlerin rol oynadığını da aktaracağız.

Özet İngilizce :

In the history, especially in Ottoman History, there isn’t any other King or Sultan about whom as much ideas put forth for and against as Sultan Abdulhamid. In fact, Sultan Abdulhamid not only extended the life of Ottoman Empire but also dammed up imperialism during his 33 years of reign. Keeping themselves far from the dangers, deriving benefit from the conflictions between enemy forces, in the balance politicy of worlds diplomacy keep Ottoman Empire the protector of Muslim and Turkish world. Here we are going to show the recollections which will bring out into the open how the zionism was frustrated by Sultan Abdulhamid and how the Turkish nationalism should be. We will quote the people who took part in the dethroning of this Great Sultan.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :