Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yeni Fikir

Yıl 2013 , Cilt 5 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Einstein, siyonizm ve israil: doğrudan bağlantı kurma

Yazar kurumları :
Upper Iowa University1
Görüntülenme :
538
DOI :
Özet Türkçe :

Albert Einstein, İsrail Devleti’nin kurulmasına rehberlik eden Siyasi Siyonizm’i destekledi mi? Daha sonra, Siyonist İsrail Devleti’ni siyasi olarak ölümüne kadar savundu mu? Bu türden so-rulara verilecek popüler cevaplar kesinlik ifade etmeyebilir. Aslında, cevaplar alışılageldik bir ‘MİT’ , ya da en azından, bir yanlış algılama ve yorumlama yaratır.Öyleyse nedir? Aynı Einstein’dan mi söz ediyoruz? O, 1929’da kendisini “keskin bir Siyonist fikri müdafii” olarak kabul etmedi mi? Bir toplantıda hitap ederken, şöyle başlamamış mıydı konuşmasına: “ 10 yıl önce, ilk kez, Siyonist gaye adına size hitap etme hazzını tadarken…”? 1938’de Einstein değil miydi “Siyonizm’e borcumuz” adlı bir konuşma yapan? Tüm bu suallere cevaplar,”evet”tir. O halde, bu, nasıl bir mit ya da yanlış anlama olabilir? Şu halde, bu bir deneme mevzuudur. Tek ricam; vicdan sahibi ve soruşturmacı akıllar, bu denemeyi tam olarak tetkik edinceye kadar hükme varmasınlar. Bu denemenin konusu önemlidir ve sırf tarihi gerçeklikle değil; aynı zamanda, asli önemi haiz mantık ile alakalıdır. Einstein’ın bir bilim adamı olarak büyüklüğü ve etkisi herkesçe çok iyi bilinir. Bununla birlikte, bir insanoğlu ve filozof olarak zamanımızın bir çok önemli meselele-rine görüş ve katkıları hala araştırmaya ve üzerinde etraflıca düşünmeye değer. Bu mevzuu-nun, halihazırda devam eden Ortadoğu çatışması ile alakalı başka bir özel tarafı vardır. Geç-mişte vuku bulmuş şeylerin ötesine bakmayı arzu etsek bile, Yahudi ve Yahudi olmayan, Arap ve Arap olmayan, Müslüman ve Müslüman olmayan, Batılı ya da Doğulu bizler, bu bü-yük Hümanist ve, onun kendi sözüyle, “ hakikat ve adalet” in bir hizmetkarı’nın öngörü, viz-yon ve değerlerinden faydalanabiliriz.

Özet İngilizce :

he defend Zionist Israel politically till his death? Giving popular answers to this kind of questions may not be absolute. In fact, the answers create a usual myth or a misunderstanding. So what’s it? Are we talking about the same Einstein? Didn’t he admit himself as “a sharp defender of Zionist idea” in 1929? Didn’t he start his speech with these words: “While I was feeling the pleasure of appealing to you on behalf of Zionist aim, 10 years ago, for the first ti-me…” ? Wasn’t he Einstein who gave a speech named “ Our debt to Zionism” in1938? All the answers for these questions are “yes”. In that case, how can it be a myth or a misunderstanding? Actually, this is a subject of essay. The minds shouldn’t reach a jugement unless they examine this essay; this is my request. The subject of this essay is important and it is not only related to the historical fact but also a fundemantal logic. It is known by everybody that Einstein is a great scientist . Besides, his opinions and contributions, as a human being and philosoph, to the issues of today, are still worth to research and think. This subject has got a private part, which is related to the Middle East conflict continuing nowadays. Even though we’d like to discover the further side of the things happened in the past, jewish or not, Arabic or not, Muslim or not, Western or Eastern: all of us can benefit from his foresight, vision and valuations.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :