Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yasama Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

5018 sayılı kanun çerçevesinde mali saydamlık ve parlamentonun bütçe sürecinde etkinliği

Yazar kurumları :
AÜ SBF Maliye Bölümü1, Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzman Yrd.2
Görüntülenme :
385
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede parlamentonun bütçe hakkını kullanmada etkinliğinin artırılması, mali yönetim sistemine reformlarla yeniden yapılandırılan mali saydamlık boyutunda incelenmiştir. Çalışmada öncelikle mali saydamlığa yönelik olarak dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler temsili demokrasi ve bütçe hakkı kapsamında ele alınmıştır. İzleyen kısımda, Türkiye'de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) ile değişen mali yönetim sistemi ve bunun parlamentonun bütçe hakkını daha etkin kullanmasına yönelik düzenlemeleri incelenmiştir. Mali saydamlığı ölçmeye yönelik uluslararası ve ulusal çalışmalar ve parlamento ile ilişkili olan kısımları takip eden bölümlerde değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, 5018 sayılı KMYKK ile değişen yapının Türkiye'de parlamentonun bütçe hakkını kullanmada önemli katkı sağlayacak düzenlemeler getirdiği ama uygulamada hedeflenen sonuçlara istenen düzeyde ulaşılamadığı görülmüştür.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :