Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yardım ve Dayanışma Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dünya bankası ve undp’nin küreselleşme - yoksulluk ilişkisine yönelik yaklaşımları

Yazar kurumları :
T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme kavramı, tanımlanışından etkilerinin ortaya konulmasına kadar farklı yaklaşımlara konu olmuş çağımızın önemli bir meselesidir. Küreselleşme ile doğrudan ilişkilendirilen kavramlardan biri de yoksulluktur. Yoksulluğun küreselleşme ile bağlantılı olarak daha olumsuz bir boyut kazandığı veya nispeten olumlu bir boyuta ulaştığı yönünde ortaya konulan tezlerin temelde beslendikleri iki veri sağlayıcı ve politika üretici kurum bulunmaktadır: Birleşmiş Milletler (temelde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP)) ve Dünya Bankası.
Küreselleşmenin yoksulluk üzerine olumsuz etkileri olduğunu savunan grup, daha ziyade UNDP rakamlarını kullanmayı tercih ederken; küreselleşmeyi olumlandıran bir başka grup ise Dünya Bankas’ının verilerini kullanarak savlarını temellendirmeyi tercih etmektedirler. Öte yandan, küreselleşme ile yoksulluk bağlantısını göstergeler üzerinden okumaya çalışırken, alışılagelen “Küreselleşme karşıtlarının gösterge referansı Birleşmiş Milletler iken, diğer tarafın Dünya Bankası’dır.” yönündeki genellemenin geçerliliği de tartışılmalıdır.

Özet İngilizce :

The globalization concept is an important phenomenia of our age which has been subject to many different approaches from its definition to determining its impacts. One of the directly related concept with globalization is poverty. Both the thesis which suggest that poverty became worse with the occurance of globalization and the opposite are mainly supplied by two data supplier and policy making institutions: United Nations (especially UNDP) and World Bank…
Ones that argue that globalization has negative impact on poverty mostly use the data supplied by UNDP, while ones that support globalization use tha data supplied by World Bank. On the other hand, while trying to figure out the correllance between globalization and poverty by the aid of the indicators, the appropriacy of the argument that expresses the thought “ The reference of the anti-globalization thoughts are supplied from United Nations, while the opposite side is supported by World Bank” should be revised.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :