Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yardım ve Dayanışma Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği sosyal politikası ve türkiye’nin uyumu

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
330
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa Birliği’nin sosyal politikası, Birliğin derinleşmesi ve sosyo-ekonomik hayattaki değişimler sonucunda önemli gelişme göstermiş ve Birliğin kuruluş aşamalarında hedeflenenden çok daha geniş bir alanı kapsamaya başlamıştır.
Önceleri daha çok işçilerin serbest dolaşımını sağlamak için Birlik düzeyinde geliştirilen belirli sosyal politika düzenlemelerinin yerini günümüzde işyeri sağlığı ve güvenliği hakkında detaylı hükümlere sahip, işsizlikle mücadeleye önem veren, kadınerkek eşitliğini ön plana alan geniş bir mevzuat almıştır.
Türkiye’deki sosyal politika mevzuatı incelendiğinde, AB mevzuatı ile önemli ölçüde uyum sağlandığı; ancak başta kadınerkek eşitliği ve işyeri sağlığı ve güvenliği olmak üzere belirli alanlarda uyumsuzlukların halen sürdüğü görülmektedir.
Türkiye’nin AB sosyal politikasına uyumundaki eksiklikler mevzuat alanından çok uygulama alanında bulunmaktadır. Yapısal sorunların çözümü ve idari kapasitenin güçlendirilmesi, uygulama alanındaki sorunların çözümünde büyük rol oynayacak ve Türkiye’nin bu alanda da AB standartlarına kavuşmasına neden olacaktır.
Bu makalede hedeflenen, Avrupa Birliği’nin sosyal politikasını ve Türkiye’nin uyumunu, genel hatlarıyla ve basit bir dille aktarmaktır.

Özet İngilizce :

The European Union’s social policy has showed important development as a result of the deepening of the Union and changes in socio-economic life, and begun to comprise a wider framework than aimed for at the initiation of the Union.
In the beginning certain social policy regulations that have been developed for free movement of workers at the Union level has nowadays been replaced by a more comprehensive legislation, including health and safety at work place, fight against unemployment, equality of women and men.
When the social policy regulations in Turkey are examined, the cohesion with the EU regulations is provided but it seems that the incompatibility in certain fields such as the gender equality, health and safety at work place continues to be the case.
Rather than the legislation level, the deficiencies of Turkey’s alignment to the EU Social Policy tends to be in the enforcement area. The solution of structural problems and strengthening of administrative capacity will play an important role at the resolution of problems at the application level and enable Turkey to obtain the relevant EU standards.
The aim of this article is to narrate the European Union’s social policy and Turkey’s alignment with its general characteristics in an accessible way.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :