Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültür bağlaminda kent ve mekânsal örgütlenme

Yazar kurumları :
İstanbul Kültür Üniversitesi1
Görüntülenme :
373
DOI :
Özet Türkçe :

Insan yaşamının tüm davranışlarını, düşüncelerini, inançlarını kısacası insana ait tüm eylem ve zihinsel faaliyetleri kapsayan kültür kavramı, belirli bir insanı, insan topluluğunu ya da toplumları daha iyi anlamak ve çözümlemek için birçok bilim dalının çalışma konusu olagelmiştir. Tarihsel süreç içerisinde insan çevresini, yaşamını, ilişkilerini ve geleceğini yaşadığı çağın ve toplumun kültürel içeriği çerçevesinde örgütlemiştir. İnsanların; barınmak, çalışmak, yaşamak, eğlenmek, dinlenmek ya da sosyalleşmek vb. amaçlara yönelik oluşturduğu mekânlar da bu eylemlerin yaşandığı topluluk ya da toplumların kültürüne göre oluşturulur. Bu bağlamda, mekân da kültürel etkileşimler sonucu oluşan bir örgütlenmedir. Çalışmada mekâna ve kentte mekânının oluşumunu inceleyen teorik araştırmalar sosyolojik yaklaşımlarla sınırlandırılarak kültür çerçevesinde irdelenecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The concept of culture includes human life, behaviors, beliefs in brief all actions and thoughts. To understand a people or society in many disciplines has been the subject of culture. In the historical process of human, environment, life, relationships and the future of his era and the society has established the framework of cultural content. Spaces created with the aim of sheltering, working, living, to have fun, to rest or to socialize by community or communities cultural charecteristics. In this context, space is an organization formed as a result of cultural interactions. The study aims to examines the formation of space and urban space which is limited with the theoretical approaches of sociological research will be discussed within the framework of culture.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :