Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Interkulturelle zusammenarbeit

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

he World has become a battleground of the people and various groups. Among the reasons of this the different thoughts, beliefs and self-interest in relationships lay. However the problems of people are boundaries and become soon common. These problems can be counted as economy, infectious disease, minatory problems and ecology. To solve all of these problems we need international - and intercultural cooperations. The most important part of the ensuring cooperation can be possible with that the individuals encourage a common cultural thoughts and co-operation mechanisms. In this article the informations about how the intercultural cooperations can be provided, are given.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Dünya insanlar ve çesitli grupların çatısma alanı haline gelmiĢtir. Bunun nedenleri arasın-da, farklı düĢünce, inanç ve menfaat iliĢkileri yatmaktadır. Halbuki, insanların sorunları artık sınırları aĢarak, ortak sorunlar halini almıstır. Bu sorunlar arasında; ekonomi, bulası-cı hastalıklar, azınlık sorunları ve ekoloji olarak sayabiliriz. Bütün bu sorunları çözmek için ise uluslararası ve kültürlerarası isbirliğine gerek duyulmaktadır. Bu isbirliğini sağlamanın en önemli kısmı, bireylerin ortak kültürel düsünce ve isbirliği mekanizmaları gelistirmesiyle mümkündür. Bu makalede kültürlerarası isbirliğinin nasıl sağlanacağı konusunda bilgiler verilmektedir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :