Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hakikat-i muhammedî düşüncesi ve bu düşüncenin referanslarini aktaran iki kaynak ve müellifleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
YYÜ Ġlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
401
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede Hakîkat-ı Muhammedî diğer adıyla Nûr-ı Muhammedî kavramı incelenmekte ve bu kavramın mahiyeti, tarihî serüveni, savunucuları ve bu kavramın dayandırıldığı delillerin durumu ele alınmaktadır. Ayrıca bahsi geçen delillerin yer aldığı ve referans değer biçilen iki temel kaynak durumundaki el-Aclûnî‟nin

Keşfu’l-Hafa ve el-Hâkim‟in el-Mustedrek adlı eserleri incelenerek hem eserler hem de yazarları değerlendirilmeye çalısılmaktadır.

Özet İngilizce :

This article focuses on the concept of "Hakîkat-ı Muhammedî". In the article, both the historicol backgraund, supporters of this concept and the condition of the evidences that are thoyeht to be the base of this concept are mentioned. Also, the two main referance sources which include the mentioned evidents above and their writers are evaluated.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :