Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farkli eğitim programlarina devam eden lise ii. sinif öğrencilerinin algiladiklari anne-baba davranislari ġle sosyal becerileri arasindaki iliskinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
393
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, farklı eğitim programlarına devam eden lise II. sınıf öğrencilerinin algıladıkları anne-baba davranışları ile sosyal becerileri arasındaki ilişkinin ince-lenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Kırşehir ili merkez lisele-rinde (Meslek, Düz, Anadolu-Fen-Süper liseleri) öğrenimine devam eden 378 öğrenciden oluşmuştur. Öğrencilerin; sosyal becerileri “Sosyal Beceri Envanteri”; algılanan anne-baba davranışları “Algılanan Anne-Baba Davranışları Envanteri” kullanılarak belirlenmiş-tir. Araştırmanın sonuçlarına göre; algılanan anne-baba davranışlarının, devam edilen eğitim programlarının, öğrencilerin sosyal becerileri üzerinde farklılık oluşturduğu; de-vam edilen eğitim programlarına göre de algılanan anne-baba davranışlarının farklılık gösterdiği saptanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; araştırmacılar tarafından, sosyal beceri konusunda farklı yaş grupları ve farklı değişkenlerle yeni araş-tırmalar yapılması önerilmektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to investigate the relationship between perceived parental beha-viours of 10 th grade students from different educational programs and their levels of social competence. This research has been applied to 378 high school students attending Kırşehir city center high schools (vocational, normal, Anatolian, science and super high school) during 2006-2007. Data about students related to gender, school, age, the number of children in the family, birth order, fathers’ education level, mothers’ education level and mothers’ work situation were determined by using “Personal Data Form” prepared by the investigator, their social skills were determined by “Social Skill Inventory”, perceived parents behaviours” were determined by “Perceived Parents Behaviours Inventory”. According to the results of the present study; it has been determined out that percieved parents behaviours, different education programmes which are persisted in are effective on the social skills of the students and according to different education programmes kept going on, percieved parents behaviours might vary. In the direction of the results of this research, new researches concerning social skill with different age groups, and different changeables must be done by the researchers.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :