Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Din eğitiminde dil ve iletişim etkinliği olarak dinleme

Yazar kurumları :
Kurum Belirtilmemis1
Görüntülenme :
461
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanlar arasında sağlıklı ilişkilerin kurulabilmesi için etkili iletişime ihtiyaç vardır. İnsan-ların her devirde en yaygın kullandıkları iletişim aracı olan dil; dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisinden oluşmaktadır. Bu dil becerileri içerisinde ilk kullanılmaya başlanılan ve en çok kullanılanı ise dinlemedir. Dinleme faaliyeti, öğrenme süre-cinde ve sosyo-kültür ilişkilerde belirleyici en temel unsurdur. İnsanın gerek günlük yaşantısın-da gerekse eğitim faaliyetinde bilgi edinme ve öğrenme imkânını bu etkinlikle gerçekleştirmek-tedir. Bunun için yaşam sürecinin her basamağında karşımıza çıkan dinleme etkinliği, insanla-rın iletişim kurma, bilgi edinme ve anlama faaliyetlerinin başında gelir. Sağlıklı bir din eğitimin gerçekleşmesinde; düşünme, anlama, anlamlandırma, değerlendirme, kıyaslama, ayırt etme yetenekleri, belli ölçüde gelişmiş ve geliştirilmiş bir dinleme yeteneğine bağlıdır. Dolayısıyla dinlemenin de bir becerisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu becerinin eğitim yoluyla geliştirilebileceği rahatlıkla söylenebilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Effective communication is necessary to be able to establish healthy relationships between people. The most common communication tool used by people in every era is the language; constitute from four basic language skills consist of listening, speaking, reading and writing. Listening is the first one to be starting to use and the most commonly used skill within lan-guage skills. Listening activity is the key element in the learning process and determiner in the socio-cultural relations. Learning possibility of human both during daily life and during educa-tional activities substantiates with this activity. Therefore the listening activity that we come across in every step of life is the leading activity of all communication, receiving information and understanding tasks. For a healthy religion education to take place; reasoning, understand-ing, interpretation, evaluating, comparing, differentiating abilities relies on a developed and improved listening talent at some level.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :