Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Demokrasinin dönüşüm sürecinde birey, yurttaş ve cemaat

Yazar kurumları :
Kırklareli Üniversitesi1
Görüntülenme :
358
DOI :
Özet Türkçe :

Son yirmi ila otuz yılda, dünya, teknik, ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan çeşitli değişimler geçirmektedir. Bu yazı, daha çok bu değişimlerin sosyal ve siyasal boyutuyla ilgilidir. Ekonomik kaynakların dengesiz dağılımı, sosyal ve siyasal adaletsizlik gibi olumsuz faktörler, toplumlarda bir değişim talebi doğurmaktadır. Bu talep, farklı dönemlerde, farklı biçimlerdesiyasal düzenleri ve dolayısıyla kuramsal temellerini değişime zorlayabilir. Bu bakımdan, bireysel, toplumsal ve siyasal talepler değişim olgusunun hem nedenleri hem de sonuçları içinde yer alır. Bu bağlamda, bu yazıda, demokrasinin dönüşümü, modern devletin ve ona ilişkin kurumların gelişimi ile birey, yurttaş ve cemaatin taşıdığı anlamların değişimi incelenmeye çalışılmıştır. Fakat burada, birey, yurttaş ve cemaat kavramları, demokrasinin temel ilkeleri ekseninde ve özellikle liberal demokraside taşıdıkları anlamları itibariyle, farklı yaklaşımlarla ve genel bir çerçevede ele alınmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The world, particularly, has been changing with technical, socioeconomic and sociopolitical, during last twenty and thirty years. This text is about the social and political dimensions of those changes. Some negative factors, like unequally divisions of economic resources and social and political injustices create a demand of change. It is possible that this demand forces the political orders and their theoretical roots to change, in different times and ways. In a sense, individually, social and political demands take place both within the causes and effects of the reality of change. In this context, in this text is tried to evaluate the transformation of democracy, development of modern state and its structures and the concepts of individual, citizen and collectivity. However, the concepts of individual, citizen and collectivity were handled with main principles of democracy, especially liberal democracy, by different approaches and in a general framework.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :