Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cerîde-i ilmiyye de yer alan kararlar çerçevesinde fetvahânenin yargı kararlarını bozma sebepleri

Yazar kurumları :
Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü İslam Hukuku Anabilimdalı 1
Görüntülenme :
239
DOI :
Özet Türkçe :

Mahkemelerin işleyişi toplumların ihtiyaç ve problemlerini gün yüzüne çıkarmada, dönemin hukukî, sosyal ve kültürel yapısını anlamada önemli bir araçtır. Bu sebeple bu çalışmada 19171922 yılları arasında Şeyhülislamlığın resmi yayın organı olan Cerîde-i İlmiyye adlı dergide yer alan bozma kararlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu kararlar Şeyhülislamlığın bir birimi olan Fetvahânenin usulden ya da esastan bozarak yerel mahkemelere iade ettiği yargı kararlarıdır. Çalışmada öncelikle Fetvahânenin kuruluş ve işleyişi hakkında kısa bilgiler verilmiş; bozulan kararların içeriği belirlenerek, konularına göre tasnifi yapılmıştır. Ayrıca hangi alanda en fazla kararın bozulduğu tespit edilerek, Fetvahânenin söz konusu kararları yerel mahkemelere gönderme gerekçeleri açıklanmıştır.

Özet İngilizce :

Functioning of courts is an important means for understanding a period in terms of law, social and culture and important also for revealing the needs and problems of the society. Therefore, the purpose of this study is to examine the reversed judgements included in the Ceride-i İlmiye which is the official media organ of Shaykh-al Islam between the years 1917-1922. The judgements in question are the judgements which are reversed because of procedure or substantial and remanded to the domestic courts by Fetvahâne which is a unit of Shaykh-al Islam. First of all in this study, short information is given about the establishment and the functioning of Fetvahâne and indicating the content of the reversed judgements, they are classified according to their topics. In addition, by determining in which topic there were reversed judgements at the most, the grounds for the fact that the Fetvahâne remanded the judgements in question to the domestic courts are explaine

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :