Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Verimlilik Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üretimde altı sigma yaklaşımının üretimde toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde bir uygulaması

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1, ÖSYM Başkanlığı2
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı supap üreten bir firmada altı sigmanın Toplam Kalite Yönetimi (TKY) çerçevesinde uygulamasını gerçekleştirmektir. Firmanın önemli bir müşterisi olan Fiat, kendisi için üretilmekte olan supaplarda birtakım değişiklikler yapmıştır ve bunun sonucunda firmada supapları üreten tezgahlar yetersiz kalmıştır. Bu yetersizliğin üstesinden gelebilmek için altı sigma projesi yürütülmüştür. Önce hatalı supaplarla ilgili problemler tanımlanmıştır. Bunlar, dairesellik ve salgı problemleridir. Balıkkılçığı diyagramları yardımıyla, bu problemlerin ana nedenleri bulunmuştur. Üretim esnasında tezgaha girilen parametrelerde değişiklikler yapılarak hangi değerlerin optimum sonuç verdiği belirlenmiştir. Bu parametreler, paso miktarı (tezgahın supabı işlerken bir seferde kaldırdığı talaş miktarı) ve işleme süresidir. Az ve normal paso denemeleri sonucu üretilen supapların dairesellikleri ölçülmüştür. Bu veriler için T-testi yapılarak, iki veri setinin birbirinden farklı olduğu görülmüştür. Optimum paso miktarı için süreç yeterliliği analizi yapılarak az paso miktarı ile daha iyi sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Daha sonra, işleme süresi için 3 deneme yapılmıştır. Elde edilen verilerle T-testleri yapılarak verilerin farklı oldukları görülmüştür. Süreç yeterliliği analizi yapılarak dairesellik probleminin çözümü için optimum sürenin 10 saniye olduğu ortaya konmuştur. Salgı problemi için model kurularak regresyon analizi yapılmıştır. Salgı probleminin kafaüstü, sede ve sap salgısından kaynaklanmadığı regresyon analiziyle ortaya konmuştur. Problemin, taşlama işlemini gerçekleştiren taştan ve supabı işlerken tutan pens mekanizmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Tedarikçiyle görüşülerek taş değiştirilmiştir ve supabı iki değil, tek noktadan tutan pens tercih edilerek salgı açısından süreç yeterli hale gelmiştir. Altı sigma projesinin sonucunda sigma seviyeleri problemli süreçler için 1,68 ve 1,69 iken, iyileştirmeler sonrası 4,64 ve 4,89'e yükseltilerek başarılı bir altı sigma projesi gerçekleştirilmiştir. Firmadaki siyah kuşakla görüşülerek firmanın altı sigmaya bakış açısı ortaya konmuştur. Firma, altı sigmayı TKY çatısı altında, çok güçlü istatistiki yönü olan bir kalite aracı olarak tanımlamıştır. Bu bilgiler ışığında, firmada TKY ve altı sigma için "Altı sigma + diğer kalite araçları = TKY" formülü ortaya konmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to apply six sigma in a firm producing valve within the framework of Total Quality Management (TQM) approach. Fiat, an important client of the firm, made some modifications on the valves produced for it and therefore, the machines on which the valves are produced became incompetent. To overcome this deficiency, a six sigma project was conducted. First, the problems about the valves were defined. These were circularity and deflection problems. The root causes of these problems were discovered with the help of fishbone diagrams. The values having optimum results were determined by making some modifications on the parameters entered in the machines during the production phase. These parameters are the amount of cutting depth (the amount of swarf that the machine puts away at once while processing the valve) and the process period. The circularity of valves produced as a result of low and normal cutting depth tests were measured. T-test was applied for the data and it was seen that the two data sets were different from each other. Furthermore, it was realized that better results were obtained with low amount of cutting depth by making the process capability analysis for the optimum amount of cutting depth. Then, three trials were conducted for the process period. The T-Tests were applied to these data and it was seen that they were different. The process capability analysis revealed that the optimum duration was 10 seconds for the solution of circularity problem. A regression analysis was done by developing a model for the deflection problem and it was shown that deflection problem was not sourced from bonnet, body and shank deflection. It was understood that the deflection problem was due to the pens mechanism that holds the valve while processing it and the grinding wheel that performs the process. The grinding wheel was changed after discussing with the supplier and process became capable by preferring pens that holds the valve from one point instead of two. At the end, a successful six sigma project was applied via raising the sigma levels from 1,68 and 1,69 for the problematic processes to the levels 4,64 and 4,89. Via interviews with the black belt, the viewpoints of the firm on six sigma were presented. The firm defined six sigma as a quality tool with very powerful statistical aspect under the umbrella of TQM. Finally, the following formulation was proposed in the firm: "Six Sigma + Other Quality Management Tools = TQM".

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :