Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Verimlilik Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmelerinde çalışan personelin aldığı hizmet içi eğitimin verimliliğe etkisi

Yazar kurumları :
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu1, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu2
Görüntülenme :
578
DOI :
Özet Türkçe :

Turizm sektöründe turistik mal ve hizmetlerin üretimini sağlayan konaklama işletmelerinin en önemlisi olarak nitelendirilen otel işletmeleri, son yıllarda yeni müşteriler kazanmak, kârı artırmak ve piyasada etkin bir konuma gelebilmek için birtakım arayışlar içerisine girmektedirler. Bu arayışlar içerisinde otel işletmeleri, işgücünü daha etkin kullanarak verimliliği ve mal ve hizmetlerin kalitesini artırmayı düşünmektedirler. Otel işletmelerinde gerçek verimliliğe ulaşabilmek ve mal ve hizmetlerin kalitesini artırabilmek için, işgücünden daha etkin olarak faydalanabilmek gerekmektedir. Bu nedenle otel işletmelerinde etkili bir hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı otel işletmelerinde çalışan personelin aldığı hizmet içi eğitimin otel işletmesine katmış olduğu fayda ve zararları belirlemek, hizmet içi eğitimin verimliliğe ne derecede etkili olduğunu saptamaktır. Bu amaçla Bolu/Abant Taksim İnternational Abant Palace Oteli çalışma alanı olarak seçilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler görüşme tekniğiyle elde edilmiş, betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre otel işletmelerinde hizmet içi eğitimlerinin yeterince önemsenmemesinin işgücü verimliliğini ekonomik anlamda olumsuz yönde etkilemekte olduğunu göstermektedir. Hizmet içi eğitimin verimliliğinin; personelde kalite bilincinin oluşmasına, hız ve esneklik kazanmasına, iş bilincinin oluşmasına ve işletme açısından maliyet azalmasına ve kârlılığın yükselmesine olumlu etki yaptığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Hotel managements, which are considered important accommodation managements in terms of providing the production of touristic goods and services in tourism sector, have been seeking a way of gaining new customers, increasing profit, and becoming effective in the market in recent years. In this pursuit, hotel managements think of increasing the quality and efficiency of products and services. In order to achieve productivity and to increase the quality of products and services in hotel managements, they have to use the workforce in a more effective way. Therefore, a more effective in-service training has to be conducted. The aim of this study is to identify the benefits and deficits of in-service training to hotel management and to state that to what extent in-service training of hotel staff has affected the productivity. For this purpose, Bolu/Abant Taksim International Palace Hotel was chosen as the study area. Quantitative research methods were used in the study. Data was collected through interview and it was evaluated by using descriptive analysis methods. According to the study results, not paying enough attention to in-service training in hotel managements affects the efficiency of workforce negatively in economic terms. Increase in-service quality, speed, flexibility, self-confidence and job consciousness of hotel staff; and decrease in costs and occupational accidents, and increase in profits have been found out as the positive effects of in-service training on efficiency.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :