Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Vergi Sorunları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 300

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zararli vergi rekabeti yapan ülkelere ödemeler üzerinden yapilacak tevkifat

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
380
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojinin özellikle iletişim ve ulaşım alanlarında sebep olduğu gelişmeler, sadece ticari işlemlerin kolaylaşmasına ve bunun sonucunda ülkelerin birbirleri ile yapmış oldukları ticaretin ve dünya ticaret hacminin artmasına sebep olmamış, aynı zamanda başta sermaye olmak üzere ve diğer üretim faktörlerinin hareketliliğinin artmasına da yol açmıştır. Bu durum, kişi ya da kurumların yatırımlarını vergisel avantajlar sunan ülke ya da bölgelere kaydırabilmesini mümkün hale getirmiş, “zararlı vergi rekabeti” ve “vergi cenneti” gibi kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Son yıllarda yaşanan küresel kriz, yaşanan kaynak sıkıntısının çok daha fazla hissedilmesine neden olmuş, bu nedenle vergi cennetlerinde yer alan varlıklar daha da fazla göze batmaya başlamıştır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Dar mükellefiyette vergi kesintisi” başlıklı 30. Maddesinin 7. Fıkrasına göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek, zararlı vergi rekabeti yapan ülkelere yapılacak ödemeler üzerinden %30 oranında vergi kesintisi yapılacağı hususu ifade edilmesine karşılık, şimdiye kadar Bakanlar Kurulunun bu kapsamda herhangi bir belirleme yapmamış olmasından dolayı söz konusu madde uygulanamamıştır. Yeni Gelir Vergisi Kanunu tasarısında vergi cennetlerine yapılan ödemeler üzerinden %30 oranında tevkifat yapılması öngörülmüş, ancak hangi ülkelerin vergi cenneti olarak kabul edileceği Bakanlar Kurulunun belirlemelerine bırakılmıştır. Dolayısıyla vergi cennetleri ile somut mücadelenin başlatılabilmesi için söz konusu kanunun yasalaşmasından sonra Bakanlar Kurulu Kararının beklenmesi gerekecektir.

Özet İngilizce :

The developments brought about by technology especially in the fields of communication and transportation have not only lead to a facilitation of commercial activities and thus to an increase in trade between countries but also have led to an increase in the mobility of mainly capital and other factors of production. This situation has led to the introduction of the opportunity to shift capital of persons or institutions to countries or regions which offer tax advantages, and concepts such as “harmful tax competition” and “tax haven” have emerged. The recent global crisis caused resource shortages to be felt more more intensely and assets in the tax havens have stood out even more. Although Turkey has made the regulation suggesting that a deduction of 30% shall be made on the payments to countries which engage in harmful tax competition to be determined by the Cabinet regardless of whether the payment is included within the subject of tax, a concrete battle has not been initiated, since the Cabinet has not made such an identification yet. A similar article is included in the New Income Tax Draft Law and it has been envisaged that a deduction of 30% is made on the payments to countries with the same characteristics; however, since the authority to identify which countries engage in harmful tax competition has been given to the Cabinet again; the Cabinet Decree will have to be awaited after the law in question becomes a law.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :