Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Vergi Sorunları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 298

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yurt dişi kazançlar üzerinden ödenen vergilerin mahsubu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
286
DOI :
Özet Türkçe :

Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş olanlarla resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup, adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları; Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilir. Tam mükellefiyete tabi mükelleflerin yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergiler, Türkiye’de tarh edilen Gelir Vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indirilir. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 33. maddesine göre de, yabancı ülkelerde elde edilerek Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergiler, Türkiye’de bu kazançlar üzerinden tarh olunan kurumlar vergisinden indirilebilir. Yabancı ülkelerde vergi ödendiği, yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahallinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik olunmadıkça, yabancı ülkede ödenen vergiler Türkiye’de tarh olunan vergiden indirilemez. Yurt dışında ödenen vergiler, Kurumlar Vergisi Kanununa göre hesaplanan kurumlar vergisinden öncelikle mahsup edilecek, artan tutarın bulunması halinde yurt içinde kesinti suretiyle ödenen vergiler ve geçici vergi mahsup edilecektir.

Özet İngilizce :

According to Income Tax Law, residents of Turkey and Turkish citizens residing in foreign countries who are connected to government agencies and institutions or organizations and enterprises centered in Turkey due to their work at such government agencies, institutions, organizations and enterprises in question; are taxed on the whole earnings and revenues they acquire inside and outside Turkey. Similar taxes paid on-site from earnings and revenues acquired by taxpayers subject to full taxpayer status are deducted from the part of the Income Tax levied in Turkey corresponding to revenues and earnings acquired in foreign countries According to article 33 of Corporate Tax Law, corporate tax and similar taxes paid on site from the earnings acquired in foreign countries and reflected on general nominal accounts in Turkey may be deducted from the corporate tax levied on these earnings in Turkey. Unless certified with documents approved by the Turkish embassies and consulates, and if none, the representatives of the country with the same status who protect Turkey’s interests on site, that taxes were paid in foreign countries, the taxes paid abroad cannot be deducted from the taxes levied in Turkey. Taxes paid abroad shall first be deducted from corporate tax calculated according to Corporate Tax Law and in case there is any extra amount, taxes paid by deductions within the country and transient taxes shall be deducted.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :