Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Vergi Sorunları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 300

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vergi usul kanunu ve türkiye muhasebe standartlari çerçevesinde şüpheli alacaklar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
302
DOI :
Özet Türkçe :

Piyasa ekonomisinin işleyişi gereği, işletmeler ticari faaliyetleri çerçevesinde yapmış oldukları vadeli işlemlerde, alacaklarının bir bölümünü tahsil edememe riskiyle her zaman karşı karşıya kalmaktadırlar. Alacakların tahsil edilememesi işletmeleri zarara uğratır ve oluşan bu zararın gelir tablosuna bir gider kalemi olarak kaydedilmesi ve giderleştirilmesi gerekir. Türk Vergi Hukuku, karşılık ayırarak giderleştirme mekanizmasını öngörmüştür. Bu karşılığın ayrılabilmesi için de 213 sayılı Vergi Usul Kanununda(VUK) ve Türkiye Muhasebe Standartlarında(TMS) düzenlemeler yapılmıştır. TMS’de yapılan düzenlemelerde, şüpheli alacak karşılığı ayırmanın koşulları VUK’da düzenlenen şüpheli alacak karşılığı  koşullarından daha hafif ve piyasa ekonomisine daha uygundur. 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesi ile;  6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesi değiştirilmiş ve mükelleflerin defter ve belgelerini tutarken VUK’da bulunan hükümleri uygulamak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır. Bundan dolayı şuan için uygulamada defter kayıtları ile ilgili TMS düzenlemeleri ile VUK düzenlemeleri arasında bir çelişki oluşmayacaktır. Ancak ileri tarihlerde ilgili düzenlemelerin çatışmasını engellemek için birbirleriyle paralel düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

Özet İngilizce :

Due to the functioning of the market economy, companies are always faced with the risk of not being able to collect a part of their receivables in the forward transactions that they carry out within the framework of their commercial activities. Failure to collect the receivables causes companies to suffer losses and this loss that occured must be recorded in the income statement as an expenditure item and it must be expensed. Turkish Tax Law envisaged the mechanism of expensing by making provisions. Arrangements have been made in the Tax Procedure Law (TPL) No. 213 and Turkish Accounting Standards (TAS) for these provisions to be made. Conditions of making provisions for doubtful receivables in the arrangements made in the TAS are lighter and more appropriate for market economy than the conditions of making provisions for doubtful receivables regulated in TPL. With the Turkish Code of Commerce no. 6335, article 8 of the Law on the Amendment of the Enforcement and Implementation Method of the Turkish Code of Commerce and article 64 of the Turkish Code of Commerce have been changed and the obligation to apply the provisions in TPL while keeping books and documents of taxpayers was ensured. Therefore, no contradiction will occur between TAS regulations and TPL regulations concerning book entries in current practice. However, parallel regulations must be made to prevent the relevant regulations from contradicting with each other in the future.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :