Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Vergi Sorunları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 296

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Son düzenlemeler çerçevesinde özelgelerin hukuki mahiyeti

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
364
DOI :
Özet Türkçe :

Mükelleflerin vergi mevzuatının uygulanmasında sıkıntıya düştüğü konularda Gelir İdaresi Başkanlığından izahat talebinde bulunabilecekleri VUK’un 369 uncu maddesinde hüküm altına alınmıştır. Söz konusu izahat “Özelge” adıyla alınan belgeyi ifade etmektedir. Özelgenin alınması ve kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetmelikle belirlenmiş olup, VUK’un 140 ıncı maddesinde yer alan düzenlemelere göre; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilmiş olan özelgelerin vergi incelemeleri sonucu düzenlenen raporları okuyup işleme koymakla yetkili olan rapor değerlendirme komisyonları tarafından dikkate alınması zorunludur. Bu zorunluluğun nasıl uygulanacağı ise 425 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır. Özelge sisteminin mahiyeti ve hukuk sistemindeki yeri özelge sisteminin incelemelerde yaratacağı olumlu ve olumsuz sonuçlar açısından önem arzetmektedir.

Özet İngilizce :

It has been regulated in article 369 of Tax Procedure Law that taxpayers may request an explanation from the Revenue Administration Department regarding subjects where taxpayers have trouble with implementing the tax legislation. The explanation in question denotes a document referred to as a “Ruling”. Principles and procedures regarding obtaining and using a ruling have been established with a Regulation, and according to the arrangements in article 140 of Tax Procedure Law; it is an obligation for the report assessment commissions, which are authorized to read and process the reports prepared as a result of tax audits, to take into account the rulings given by the Revenue Administration Department . General Communique Serial No. 425 on Tax Procedure Law explains how to implement this obligation. The nature and place in the legal system of rulings are important in terms of positive and negative consequences of the ruling system.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :