Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Vergi Sorunları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 296

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dolayli vergilerin damga vergisi matrahina etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
432
DOI :
Özet Türkçe :

Damga vergisi, konusu 488 sayılı kanuna ekli bir sayılı listede yer alan kağıtlar olan ve nevi şahsına münhasır özellikler taşıyan bir vergidir. Damga vergisinde vergileme ölçüsü 488 sayılı kanunun 10’uncu maddesinde yer aldığı üzere nispi ve maktu olarak belirlenmiştir.Nispi vergilemede yer alan “belli para” ifadesi mezkur kanunun 10’uncu maddesinde “ …. Kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade eder.” şeklinde düzenlenmiştir.Türk vergi sisteminde yer alan dolaylı vergilerin(KDV, ÖTV, BSMV, ÖİV V.B.) damga vergisinin konusuna giren kağıtlardaki işlemleri etkilemesi, bu vergilerin de bir parasal değerinin olması ve sözleşmelerde/kağıtlarda yer alması ticari ve medeni ilişkilerin doğal sonucudur. Maliye Bakanlığınca yayımlanan 30 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile KDV’nin damga vergisi matrahına dahil olmaması gerektiğini belirtmiştir. Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı verdiği muktezalarda, diğer dolaylı vergilerin; (ÖTV, ÖİV) damga vergisine ilişkin yasal mevzuatta açıkça matraha dahil olmadığına ilişkin bir düzenleme olmadığından damga vergisi matrahına dahil olduğu görüşünü savunmaktadır.

Özet İngilizce :

Stamp Tax is a tax whose subject is the papers in the list attached to the law no. 488 and it has unique properties.  In stamp tax, measure of taxation has been determined as proportional and fixed as stated in article 10 of the law no. 488.It has been regulated in article 10 of the aforementioned law that the term “sum certain” in proportional taxation “… defines the money included in the papers or the money generated by the numbers written on such papers”.The impact of the indirect taxes in the Turkish tax system (VAT, Special Consumption Tax, BITT, Special Communication Tax, etc.) in the transactions on papers which are subject to stamp tax, and that these taxes have a monetary value and are included in agreements/papers is a natural consequence of commercial and civil relationships. General Communique serial number 30 on Stamp Tax published by the Ministry of Finance stated that VAT should not be included in the stamp tax base. The Ministry of Finance and the Revenue Administration Department defends the view in the tax rulings they make that other indirect taxes (Special Consumption Tax, Special Communication Tax) are included in the stamp tax base since there is no clear regulation in the legislation stating that they are not included in the base.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :