Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Vergi Dünyası Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 385

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

özel tüketim vergisi kanunu’na ekli (ii) sayılı listede yer alan araçların ötv matrahının belirlenmesine ilişkin 6487 sayılı kanun ile yapılan düzenleme

Yazar kurumları :
kurum yok1
Görüntülenme :
366
DOI :
Özet Türkçe :

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki araçların ilk iktisabı ile doğan özel tüketim vergisinin eksik hesaplanmaması ve mükellefler tarafından ÖTV matrahının aşındırılmasını önlemek amacıyla 6487 sayılı kanun ile ÖTV Kanunu’nun 12’nci maddesi yeniden düzenlenmiştir. 6487 sayılı Kanun 11.06.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun 28’inci maddesi ile ÖTV Kanunu’nun “Oran ve Tutar” baĢlıklı 12’nci maddesine yönelik düzenlemeler yapılmıĢtır. Yapılan bu düzenleme ile kayıt ve tescile tabi araçların ilk iktisabı ile doğan ÖTV’nin kontrol altına alınarak ÖTV matrahının aşındırılması önlenmek istenmiştir. ÖTV Kanununun 12’nci maddesinde değişiklik yapılmadan önceki uygulamada ÖTV’ye ekli (II) sayılı listede yer alan araçların matrahının alış bedelinin altında olamayacağı bununla beraber bu araçları mükellefe teslim edenler tarafından bu araçların müĢteriye teslim tarihine kadar yapılan indirimlerin %10’una kadar olan kısmı ÖTV matrahının tespitinde dikkate alınıyordu. 6487 sayılı kanunla yapılan düzenleme neticesinde ÖTV’ye ekli (II) sayılı listede yer alan araçların matrahının tespit edilmesinde asgari sınır olarak; alış bedeli ve mükellefe araçları teslim edenler tarafından yapılan %10’luk indirim sınırına ilave olarak yurtdışından ithal edilen araçlar için ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı veya araç yurtiçinde üretiliyorsa imalatçının satış bedeli şartları da getirilmiştir. Yapılan bu düzenleme ile ÖTV matrahının aşındırılması önlenmek istenmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :