Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Vergi Dünyası Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 390

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bağış ve yardımlarda kurum kazancının tespiti sorunu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Eski Hesap Uzmanı (KURUM BELİRTİLMEMİŞ)1
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

5520 sayılı KVK'nın 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının c bendine göre, bentte sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancının yüzde beşini aşmaması koşuluyla, indirim konusu yapılabilmektedir. Ayrıca mezkur maddenin birinci fıkrasının b, ç, d, e ve f bentlerine göre de, bentlerde sayılan kurum ve kuruluşlara, şartları sağlaması koşuluyla, yapılan bağış ve yardımların tamamı kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurum kazancının olması durumunda, indirim konusu yapılabilmektedir. Yapılan bu bağış ve yardımların, kurum kazancının oluşmaması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirilememesi halinde, diğer yıllara devri mümkün değildir. Söz konusu bağış ve yardımların, kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılması sırasında, kurum kazancının ne olduğu konusunda tereddütler oluşmaktadır. Makalemizde kurum kazancından ne anlaşılması gerektiği hususuyla ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :