Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Vergi Dünyası Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 389

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bağımsız denetimde özel bir önem taşıyan şirketler: kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
CPA, SMMM1
Görüntülenme :
405
DOI :
Özet Türkçe :

Bilindiği gibi, ülkemizde ticari hayat ve bağımsız denetim 6102 sayılı (yeni)Türk Ticaret Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme ile daha şeffaf, güvenilir ve etkin şekilde işleyen bir piyasanın oluşmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Diğer taraftan, 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bağımsız denetim yeni boyutlar kazanmıştır. Bu çalışmamızda ticari hayatta kamuyu yani toplumu diğer şirketlere nazaran daha fazla etkilemesi nedeniyle özel bir önem taşıyan “kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar” kavramı ve söz konusu kuruluşlara ilişin bağımsız denetim konusu teori ve ilgili mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda irdelenecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :