Sağlıklı Yumurta Tavuklarında Plasmid Kökenli AmpC Beta Laktamaz üreten Escherichia coli Varlığı

uçalışmada, Burdur ilinde yetiştirilen yumurtacı tavukların bağırsakmikroflorasında plazmid kökenli AmpC (pAmpC) beta laktamaz üreten Escherichia coli izolatlarınınprevalansını belirlemek ve belirlenen pAmpC beta laktamaz üreten E. coli izolatlarınınkarakterizasyonunun yapılması amaçlandı.Burdur ilindeki tüm yumurtacı tavuk çiftliklerinden (n=4) 225 dışkı örneğitoplandı ve içerisine sefotaksim veya seftazidim ilave edilerek hazırlanmış E. coli/koliform selektif agarda dışkıörneklerinin kültürleri yapıldı. AmpC beta laktamaz üreten E. coli izolatlarının öntanısı fenotipik bir test ile yapıldı ve izolatlar blapAmpC beta laktamaz genleri için PZR ile tarandı. E. coli izolatlarının beta laktam vediğer sınıflardan antibiyotiklere olan duyarlılıkları agar disk difüzyon testiile araştırıldı ve son olarak E. coliizolatlarının filogenetik analizi multipleks PZR ile gerçekleştirildi. pAmpCbeta laktamaz üreten E. coli 15 adet(%6.7) dışkı örneğinden izole edildi. CIT familyasına ait blapAmpC geni (blaCIT)tüm E. coli izolatlarında bulundu.pAmpC beta laktamaz üreten izolatlar çeşitli sınıflardan antibiyotiklere(aminoglikozidler, kinolonlar, sulfametoksazol-trimethoprim ve tetrasiklinler)karşı dirençli bulundu. Filogenetik analiz sonuçlarına göre E. coli izolatları A1, B1 veD1 gruplarına ait oldukları belirlendi. Sonuç olarak, Türkiye’deyumurtacı tavuk üretiminde pAmpC beta laktamaz üreten ve çoklu antibiyotikdirenci gösteren E. coliizolatlarının ilk kez bu çalışmayla ortaya konulduğu görüldü.

Existence of Plasmidic AmpC Beta-Lactamase-Producing Escherichia coli Isolates in Healthy Laying Hens

In thepresent study, determination of prevalenceof plasmidic AmpC (pAmpC) beta-lactamase-producing Escherichia coli in intestinal flora of laying hens in Burdurprovince of Turkey and characterization of pAmpC beta-lactamase-producing E. coli isolates were aimed. Twohundreds twenty five fecal samples from all laying hen farms (n=4) in Burdurprovince were collected and cultured in Brilliance E. coli/coliform selective agar supplemented with cefotaxime orceftazidime. Presumptive AmpC beta-lactamase-producing E. coli isolates were determined by a phenotypic test and theisolates were screened by PCR for blapAmpCgenes. Susceptibilities of the E. coliisolates to beta-lactams and other classes of antibiotics were investigated byagar disc diffusion test and finally phylogenetic analysis of the E. coli isolates was performed bymultiplex PCR. pAmpC beta-lactamase-producing E. coli was isolated from 15 (6.7%) laying hen fecal samples. blaCITM family gene was foundin all E. coli isolates. The pAmpCbeta-lactamase-producing isolates showed co-resistance to several classes ofantibiotics (aminoglycosides, quinolones, sulfamethoxazole-trimethoprim andtetracycline). According to phylogenetic analysis, the E. coli isolates belonged to A1, B1 and D1groups. Consequently, by the present study the first isolation of pAmpCbeta-lactamase-producing E. coliisolates with multidrug-resistance phenotype on lying hen production fromTurkey was reported.

Kaynakça

Basaran Kahraman B, Diren Sigirci B, Celik B, et al. (2016). Detection of extended-spectrum beta-lactamase and AmpC beta-lactamase producing Escherichia coli isolates from chickens. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 22(4), 591-596.Campos TA, Lago JC, Nakazato G, et al. (2008). Occurrence of virulence-related sequences and phylogenetic analysis of commensal and pathogenic avian Escherichia coli strains (APEC). Pesq Vet Bras, 28 (10), 533-540. Clermont O, Bonacorsi S, Bingen E (2000). Rapid and simple determination of the Escherichia coli phylogenetic group. Appl Environ Microbiol, 66, 4555-4558.CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) (2010). Performance standards for antimicrobial disk and dilution susceptibility tests for bacteria isolated from animals, Approved standard. 3rd Ed. CLSI document M31-A3, Wayne, Pennsylvania.

CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) (2013). Performance standards for antimicrobial disk and dilution susceptibility tests for bacteria isolated from animals. Second informational supplement, CLSI document VET01-S2, Wayne, Pennsylvania.CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) (2014). Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. Twenty-fourth informational supplement, CLSI document M100-S24, Wayne, Pennsylvania.Escobar-Páramo P, Le Menac'h A, Le Gall T, et al. (2006). Identification of forces shaping the commensal Escherichia coli genetic structure by comparing animal and human isolates. Environ Microbiol, 8, 1975-1984.Frere JM (1995). Beta-lactamases and bacterial resistance to antibiotics. Mol Microbiol, 16, 385-395.Higgins J, Hohn C, Hornor S, Frana M, Denver M, Joerger R (2007). Genotyping of Escherichia coli from environmental and animal samples. J Microbiol Methods, 70, 227-235.Hille K, Fischer J, Falgenhauer L, et al. (2014). On the occurence of extended-spectrum- and AmpC-beta-lactamase-producing Escherichia coli in livestock: results of selected European studies. Berl Munch Tierarztl Wochenschr, 127 (9-10), 403-411.Jacoby GA (2009). AmpC β-Lactamases. Clin Microbiol Rev, 22, 161-82.Kameyama M, Chuma T, Yabata J, Tominaga K, Iwata H, Okamoto K (2013). Prevalence and epidemiological relationship of CMY-2 AmpC β-lactamase and CTX-M extended-spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli isolates from broiler farms in Japan. J Vet Med Sci, 75(8), 1009-1915. Laube H, Friese A, von Salviati C, et al. (2013). Longitudinal monitoring of extended-spectrum-beta-lactamase/AmpC-producing Escherichia coli at German broiler chicken fattening farms. Appl Environ Microbiol, 79 (16), 4815-4820.Maamar E, Hammami S, Alonso CA, et al. (2016). High prevalence of extended-spectrum and plasmidic AmpC beta-lactamase-producing Escherichia coli from poultry in Tunisia. Int J Food Microbiol, 231, 69-75.Pérez-Pérez FJ, Hanson ND (2002). Detection of plasmid-mediated AmpC beta-lactamase genes in clinical isolates by using multiplex PCR. J Clin Microbiol, 40, 2153-2162.Thomson KS (2001). Controversies about extended-spectrum and AmpC beta-lactamases. Emerg Infect Dis, 7 (2), 333-336.Unal N, Dilik Z, Askar S, Bedir O (2014). Prevalence of extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) producing Escherichia coli isolates in fecal samples of broilers. 11th National Congress of Veterinary Microbiology, October 21-24, Antalya (Turkey), 2014.Voets GM, Fluit AC, Scharringa J, et al. (2013). Identical plasmid AmpC beta-lactamase genes and plasmid types in E. coli isolates from patients and poultry meat in the Netherlands. Int J Food Microbiol, 167, 359-362.Wang G, Clark CG, Rodgers FG (2002). Detection in Escherichia coli of the genes encoding the major virulence factors, the genes defining the O157:H7 serotype, and components of the type 2 shiga toxin family by multiplex PCR. J Clin Microbiol, 40, 3613-3619.Wasyl D, Hasman H, Cavaco LM, Aarestrup FM (2012). Prevalence and characterization of cephalosporin resistance in nonpathogenic Escherichia coli from food-producing animals slaughtered in Poland. Microb Drug Resist, 18, 79-82. Winn W, Allen S, Janda W, et al. (2006). Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia.

14771 7599

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Elektrolize Su Kullanımının Su Ürünleri İşletmesinin Hijyenik Kalitesine Etkileri

Hakan TAVŞANLI, Reyhan İRKİN, Tülay ELAL MUŞ, Recep ÇIBIK, Selçuk ŞEN

Ornithobacterium rhinotracheale Enfeksiyonunda Kandaki Oksidan ve Antioksidan Durum Üzerine Enrofloksasin ve Kafeik Asit Fenetil Ester’in Etkisi

Fulya BENZER, Mine ERİŞİR, Ayşe KILIÇ, Bülent TAŞDEMİR, Osman GÜLER, Halil ŞİMŞEK, Sema TEMİZER OZAN

Atatürk Baraj Gölü (Fırat Nehri) Su, Sediment ve Midyelerinde (Unio mancus) Metallerin Mevsimsel İzlenmesi.

Aysel ALKAN UÇKUN, Ertan YOLOĞLU, Miraç UÇKUN

Van İlinde Satılan Salam, Sosis ve Sucuklarda Kanatlı ve Tek tırnaklı Etlerinin Varlığının ELISA Tekniği ile Araştırılması

Özgür İŞLEYİCİ, Yakup CAN SANCAK, Rabia Mehtap TUNCAY, Adem MİS, Fatih ARSLAN

Veteriner Hekimlikte Rejeneratif Tedavi Yaklaşımı Olarak Kök Hücre Tedavisi

Duygu DALĞIN, Yücel MERAL

Türkiye’de Kedilerde Görülen İlk Platynosomum fastosum Kossack, 1910 Olgusu

Kamile BİÇEK, Serdar DEĞER, Ayşe KARAKUŞ

Sağlıklı Yumurta Tavuklarında Plasmid Kökenli AmpC Beta Laktamaz üreten Escherichia coli Varlığı

Faruk PEHLIVANOGLU

Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Topikal Olarak Uygulanan Menengiç Yağı ve Farklı Deneysel Karışımlarının Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri

Nihat ŞINDAK, Mustafa Barış AKGÜL, Ali GÜLAYDIN, Zelal KARAKOÇ

Devekuşunda (Struthio camelus australis) Pekten Okulinin Histolojik Yapısı

Deniz KORKMAZ, Alev GÜROL BAYRAKTAROĞLU, Hikmet ALTUNAY

Rosmarinus officinalis L. Sulu Ekstraktının İzole Edilmiş Rat Midesinde Mide Asit Salgısı Üzerine Etkisi

Volkan GELEN, Fikret ÇELEBİ, Emin ŞENGÜL, Ali ÇINAR