Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Vakıflar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vezirköprü köprülü mehmed paşa namazgâhı ve samsun sultan abdülaziz namazgâhı inşa kitabesi

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü1
Görüntülenme :
439
DOI :
Özet Türkçe :

Samsun'da Sultan Abdülaziz adına 1863-64 tarihinde yapılan bir namazgâh bulunmaktaydı. Bilinmeyen bir tarihte ortadan kalkan ve varlığı da unutulan yapıya ait bir anıt-kitabe, ait olduğu yapı bilinmeksizin, Samsun Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesinde sergilenmektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan bir belge sayesinde, üzerinde Sultan Abdülaziz'in adı, tuğrası ve Hicri 1280 (1863-64) tarihi yazılmış bulunan kitabenin namazgâha ait olduğu anlaşılmaktadır. Vezirköprü İlçesi'nde bulunan 1654 dolaylarında inşa edildiğini düşündüğümüz Köprülü Mehmed Paşa Namazgâhı kısmen tahrip olmakla birlikte şehir sınırları dahilinde ayakta kalabilmiş tek namazgâhtır. Mihraplı ve minberli namazgâh, Osmanlı namazgâhlarının iyi bir temsilcisi olarak kabul edilebilir.

Özet İngilizce :

There was a prayer area (namazgah) which was built in 1863-64 on behalf of Sultan Abdulaziz in Samsun. The monument inscription which was destroyed at an unknown date and its existance had been forgotten. It is been exhibited in the Archecological Museum of Samsun, without the knowledge about where it belongs to. Thanks to a documentary which is in the Prime Ministry Ottoman Archives, it is understood that the inscription, on which Sultan Abdulaziz's name, signature and the date 1863-1864 is written, belongs to the prayer area. The Köprülü Mustafa Pasha prayer area, partly destroyed, was built in 1654 and it is thought that it is the only standing prayer area inside the borders of the city. The prayer area with niche and pulpit can be accepted a good representative of the Ottoman prayer area.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :