Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Vakıflar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vakıf araştırmalarında kaynak olarak hurufât defterleri: kangırı örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sos. Bil. Ens. 1
Görüntülenme :
432
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın hazırlanmasındaki amaç, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde muhafaza edilen Hurûfât Defterleri (Rûznâmçe Defterleri)'ni, Kaza-i Kangırı (Çankırı) örneğinde bilim dünyasına tanıtmaktır. Bu defterler dönemin kaza idari yapısına göre tutulmuş, kazaların isimleri alfabetik sıraya göre dizilerek vakıf işlemleri ilgili kazanın isminin altına yazılmış ve defterler ismini bu alfabetik sıradan almıştır. Tutulduğu zaman dilimi göz önünde bulundurulursa, Kangırı Hurûfât Defterleri'nin yaklaşık iki asırlık bir dönemi daha özelde tespit edilebilme olanağını sunduğu görülecektir. Kangırı Kazası'nı ihtiva eden 26 adet Hurûfât Defteri incelendiğinde, Osmanlı Dönemi'nde Kangırı merkezindeki mahalleler, kasaba ve köyler tespit edilecek, bunun yanı sıra buralarda hizmet veren vakıflar, vakıf müesseseler ve ifa edilen görevler ortaya çıkarılacaktır. Böylece üzerinde çalışılan bölgenin idari yapısı ve kültürel zenginliği daha da netleşecektir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to introduce Kangırı Hurûfât (Rûznâmçe) Registries, which is protected in the archieves of the Diractorate General of Foundations, to the science world. These registries were arranged according to the administrative structure of the time, the names of the "kaza" are arranged in an alphabetical order. Processes of foundation are written under the relevant "kaza" (province). The name of the registry is the determined by an alphabetical order. Given the time period is held, nearly two centuries of Hurûfât Registries of letters in a period can be identified more specifically offered the opportunity to be seen. When 26 Hurûfât Registries are examined including Kaza of Kangırı (Çankırı), neighbours in the center of Kangırı, towns and villages will be identified. Moreover, the waqfs that served here, institutions, and fulfilled duties will be revealed. Thus, the administrative structure and the cultural richness of the region will be more clear.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :