Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üstün yetenekli öğrenciler için bilim ve sanat merkezlerine (bilsem) yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bartın Bilim ve Sanat Merkezi1, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
314
DOI :
Özet Türkçe :

Bilim ve Sanat Merkezleri; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır. Bu çalışmada, Bilim ve Sanat Merkezlerine devam eden öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezine yönelik tutumlarını ölçmekte kullanılabilecek bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ölçekte özdeğeri 1 den büyük olan 3 faktörün bulunduğu görülmüştür. 3 faktörde açıklanan varyansın birinci faktörde 38.450, ikinci faktörde 47.346, üçüncü faktörde 55,572 olduğu görülmüştür. Açıklanan bu varyansın yeterli olduğu görülmektedir. Ölçekte yer alan maddelerden 5 tanesi olumsuz, 12 tanesi olumludur. Madde geçerlilikleri için madde – toplam korelâsyonlarına bakılmıştır. Madde korelasyonları .40 ile .69 arasında değişmektedir. Bu durum ölçekte yer alan maddelerin ölçeğin bütünüyle aynı yapıya sahip olduğunu gösterir. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .88 bulunmuştur. Bilim ve Sanat Merkezlerine devam öğrencilerin tutumlarını belirlemek için geliştirilen BYTÖ'nin geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılarak ölçek nihai halini almıştır.

Özet İngilizce :

Science and Art Centers are private educational institutions for gifted children in kindergarten, elementary and secondary school ages. The purpose of this study is to develop a tool that can be used to measure the attitudes of those students, who study in Science and Art Centers, towards those centers. It is found that there are 3 factors with a value over 1. There were 17 items in the scale; 5 of these items were negative and 12 of them were positive statements. Item correlations changed between .40 and .69. This shows that the items in the scale are of same structure with the scale itself. Cronbach alpha coefficient of reliability was found as .88. So the final form of the Attitude Scale towards Science and Art Centers (ASSAC), developed to assess the attitudes of students towards Science and Art Centers for gifted students, was given after the validity and reliability studies are completed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :