Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki üstün yetenekli öğrencilerin bilim ve sanat merkezlerine ilişkin metaforik algıları

Yazar kurumları :
Bülent Ecevit Üniversitesi1, Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi2
Görüntülenme :
352
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türkiye'deki üstün yetenekli öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) ilişkin metaforik algılarının incelemek amacıyla 2012-2013 öğretim yılında yapılmıştır. Araştırmaya katılımcı olarak üç farklı ilden toplam 112 üstün yetenekli öğrenci katılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden, betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre üstün yetenekli öğrencilerin ürettikleri 67 adet metafor 9 kategori altında toplanmıştır. Araştırmaya katılan üstün yetenekli öğrencilerin BİLSEM'lere yönelik metaforik algılarından oluşan kategorilerden bazıları: "Bilgi Kaynağı Ve Aktarıcısı Olarak Bilsem", "Eğlenceli Öğrenme Ortamı Olarak Bilsem" ve "Güvenli Öğrenme Ortamı Olarak Bilsem" şeklindedir. Araştırmanın sonuçlarına göre ise üstün yetenekli öğrencilerin BİLSEM'lere yönelik metaforik algıları oldukça olumludur. Bu sonuç üstün yetenekli öğrencilerin BİLSEM'lere yönelik metaforik algılarının, BİLSEM'lerin kuruluş amaçlarıyla paralellik gösterdiğini ortaya çıkarmıştır.

Özet İngilizce :

This study was aimed to examine the perceptions of metaphorical of gifted students who enrolled Science and Art Centers (SAC) at 2012-2013 academic years in Turkey. 112 gifted students have participated as participants from three different cities. In this study, phenomenographic method was used with both quantitative and qualitative analyze methods. The results of study, 67 different metaphors which produced by the gifted students, was grouped under the 9 categories. Some perceptions of metaphorical categories for SACs gifted students were included: "Knowledge Source and Transmitter", "Funny learning environment", "Safe learning environment", "Valuable learning environment" form. According to the results of the study, gifted students have more positive metaphorical perceptions about SACs. This situation was consistence with the targets of establishing SACs.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :