Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilim ve sanat merkezinde çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü1
Görüntülenme :
464
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkiye genelinde Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) çalışan üstün yeteneklilerin öğretmenlerinin yaşadığı tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmada, veri toplama amacıyla Masclach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Veriler, Türkiye genelinde yedi farklı bölgede hizmet veren 25 BİLSEM'den email yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmaya 86 çalışan dahil edilmiştir. Çalışmada, BİLSEM'de çalışan üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyinin bazı bireysel ve mesleki değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırma sonucunda; cinsiyet ile meslekte ve/ veya BİLSEM'de çalışma süresinin DT'nin belirleyicileri arasında olmadığı, çalışma ortamından memnuniyet, üstlerinden takdir görme ve iş yükü algısının ise DT'nin belirleyicileri arasında olduğu belirlenmiştir. D'nin ise cinsiyet ve BİLSEM'de çalışma süresinden etkilenmediği, meslekte çalışma süresi, iş yerinden memnuniyet, iş yükü algısı ve üstlerinden takdir görme durumunun ise D'nin belirleyicileri arasında yer aldığı tespit edilmiştir. KBD puanları ise cinsiyet, meslekte çalışma süresi ve iş yükü algısına göre farklılaşmadığı, BİLSEM'de çalışma süresi, işyerinden memnuniyet ve üstlerinden takdir görme durumuna göre farklılaştığı da belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the burn-out levels of talented students' teachers working at science-arts centres in Turkey. In the research, Masclach Burn-out Scale was used with the aim of collecting data. Data were gathered via e-mail from seven different regions in Turkey, 25 science-arts centers. Totaly, 86 workers joined in the research. In the research, whether or not the burn-out levels of talented students' education teachers differentiated according to some personal and vocational variables was examined. In the result; the fact that gender, working time and working time of science-arts centers were not among the determiners of emotional exhaustion. But, the fact that satisfaction with work environment, appreciation and the perception of workload working time and were among the determiners of emotional exhaustion. Also, the fact that gender and working time of science-arts centers were not among the determiners of depersonalization. Then, the fact that satisfaction with working time, work environment, appreciation and the perception of workload working time and were among the determiners of depersonalization. Additional, participation burn-out levels of reduced sense of personal accomplishment didn't affect of gender, working time and perception of workload. But, the fact that satisfaction with working time in science-arts centers, satisfaction with work environment and appreciation were among the determiners of reduced sense of personal accomplishment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :