Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarının yazma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
246
DOI :
Özet Türkçe :

Bir anlatma becerisi olan yazma, bireylerin kendilerini ifade etmeleri için kullanılan bir yoldur. Resmî bir kuruma bir şeyler arz etmek için doğru bir biçimde dilekçe yazmayı, bir iş yerinde çalışmaya başlayabilmek için düzgün bir özgeçmiş yazmayı, insan doğası gereği bireylerle iletişim halinde olmak için dil kurallarına uygun mektup, e-posta yazmayı bilmek elzemdir. Hayatımızın her anında sürekli olarak bir şeyleri yazmak zorunda olduğumuz için bireylerde bu becerinin gelişmiş olması beklenmektedir. Oysa yapılan araştırmalar durumun düşünüldüğü gibi olmadığını göstermektedir. Bu araştırmada Türkçe eğitimi bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının yazma alışkanlıklarının düzeyleri bazı değişkenlere göre incelenmiştir. Bu amaçla betimsel araştırma yönteminden ve ilişkisel araştırma modelinin nedensel karşılaştırma yönteminden faydalanılmıştır. Araştırma, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinin Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinden toplam 854 kişi üzerinde yapılmıştır.

Özet İngilizce :

Writing skill is an ability of expression which is a way for individuals to express themselves.It is necessary to know how to write a petition for submitting something to a formal institution,a correct cw to get a job,a letter or e-mail to communicate with other people as a necessity of human nature.It is expected that this ability improved because people must write something constantly in every moment of their life.However,previous researches show it isn't like this on the contrary to have been thought. In this research,writing habit's level of teacher trainees is investigated,who are students of Turkish education departments, according to some variables. Descriptive research technique and relational screening model's causal comparision method is used. Research was carried out in Education Faculty of İnonü University, Education Faculty of Fırat University and Muallim Rıfat Education Faculty of Kilis 7 Aralık University. 854 student participated in research who are the students of Turkish language teaching departments.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :