Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tekstil sektöründe endüstri-içi ticareti etkileyen faktörler üzerine ampirik çalışma

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
329
DOI :
Özet Türkçe :

Yatay endüstri-içi ticaret ve dikey endüstri-içi ticaret ayrımının dikkate alındığı çalışmada, 1989-2009 döneminde, Türkiye'nin tekstil sektöründeki endüstri-içi ticaretle ilgili gelişmeler ortaya konularak, endüstri-içi ticareti etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla ülkeye ve sektöre özgü belirleyicileri esas alan regresyon analizi yapılmıştır. Bu analize göre kişi başına düşen gelir ve ölçek ekonomileri tekstil sektöründe endüstri-içi ticaret düzeyini olumlu etkilerken, doğrudan yabancı yatırım olumsuz etkilemektedir.

Özet İngilizce :

In this study where is considering discrimination of horizantal intraindustry trade and vertical intra-industry trade, in period 1989-2009, exerting the developments related intra-industry trade in Turkey's textile sector in order to determine the factors influencing intra-industry trade the regression analysis is made based on the determinants the country characteristics and industry characteristics. According to this analysis, while per capita income and scale economies influence positively the level of intra-industry trade in textile sector, foreign direct investment influence negatively.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :