Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Harnâme’ nin tahkiye dışındaki bölümlerine şekil ve muhteva açısından bakış

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
372
DOI :
Özet Türkçe :

Klasik Türk edebiyatının kuruluş devri şairlerinden Şeyhî, adını edebiyat tarihinin unutulmayacak şahsiyetleri arasına yazdıran eserler kaleme almıştır. Bu eserlerden biri de Türk edebiyatının mizah ve sosyal tenkit sahasındaki ilk edebî ürünlerinden biri kabul edilen Harnâme'dir. Harnâme, hayvanların dilinden insan dünyasına eğilerek sosyal eşitlik, servet, bilgi, güç, kader kavramları ile ilgili mesajlar veren bir eserdir. Mesnevi nazım şekliyle yazılan eserin hikâye kısmı yaygın olarak bilinse de, başlangıcı ve sonu ile şekil hususiyetleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgilerin verilmediği gözlenmektedir. Bu yazı ile eserin şekil özellikleri ve muhtevası üzerinde değerlendirmeler yapılmaya çalışılmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Şeyhi, one of the poets of the establishment period of Classical Turkish Literature, penned works which made him one of the unforgettable figures in the history. One of these works is Harnâme, one of the first literary works of Turkish Literature in the field of humor and social criticism. Harnâme is a work which gives messages related to social equality, wealth, knowledge, power, fate through animals' talk. Though the story part, written in mesnevi form, is widely known, it can be seen that there is not enough information about the beginning and end and form features in the sources. In this study, I have tried to evaluate the formal features and content of the work.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :