Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelenek ve mistik unsurların tarihi roman türüne yaptığı katkı: devlet ana örneği

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi, Fen-Ed.Fak.1, Uşak Üniversitesi, Sos.Bil.Enst. Türkçe Eğitimi2
Görüntülenme :
383
DOI :
Özet Türkçe :

Kemal Tahir'in Devlet Ana romanı esas itibariyle Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini konu etmektedir. Ancak romanın detaylarına inildikçe kuru bir tarih anlatımı yerine Türk kültür hayatının zenginlikleriyle karşılaşılır. Yunus Emre, Dervişlik, Ahi Teşkilatı, Anadolu'daki ilk kadın teşkilatlanması, Şeyh Edebali gibi Türk kültür tarihinin çok önemli simgelerinin meydana getirdiği mutabakatın, Osmanlı Devleti'nin alt yapısını oluşturduğu tezi işlenir. Romanın bir önemli yönü de bu unsurların karşıtlarıyla birlikte işleniyor olmasıdır. Böylece roman "Anadolu" coğrafyasına hayat veren farklı kültürlerin birbiriyle olan ilişkilerine de tarihsel bir bakış açısıyla değinmiş olur. Devlet Ana, yaklaşık altı yüz elli yıllık bir süre boyunca dünyayı idare eden bir devletin doğuşunun anlatıldığı romandır. Okur, kuru, yavan tarihi bilgilerle değil, kültür dünyamızın renkli, çekici ve bir o kadar zengin taraflarıyla tarihi bir yolculuğa çıkarken, aynı zamanda altı- yedi asır önce yapılandırılmış, kurumsal kimlik kazandırılmış müesseseleri ve siyasi teşkilatlanma biçimiyle yüzleşir. Kemal Tahir'in daha anlaşılır, daha gerçekçi bu tavrı, geniş kitlelerin kendi tarihi ve kültürüne olan yaklaşımını pozitif yönde geliştirecek bir tavırdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Kemal Tahir organization of the Ottoman Empire period, subject to the State is essentially the main novel. However, the details of the novel's depiction of history instead of down one goes in a dry richness of Turkish cultural life are encountered. Yunus Emre, Dervişlik, Ahi Organization, the organization of the first women in Anatolia, the Turkish cultural history as the most important symbols of Sheikh Edebali caused mutakabatın, formed by the underlying structure of the Ottoman Empire's thesis is processed. An important aspect of the novel is that these elements are being processed together with counterparts. Thus, the novel "Anatolia" geography of the life-giving relationships with different cultures in a historical perspective towards each other is briefly addressed. State Home, a period of approximately six hundred and fifty years of the birth of the world which manages the state described in a novel. Literacy, dry, dull, not historical information, the culture of our world colorful, attractive and rich as it respects the historic journey, but also configured with six or seven centuries ago, corporate identity and political organization kazandırılmış institutions confronts the way. Kemal Tahir clearer, more realistic attitude of the masses, the history and culture of their own approach to develop a positive attitude.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :