Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen öğretmen adaylarının kavram haritalarına ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1, Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi2, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi3
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde kavram haritalarının kullanılmasına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan 24 öğretmen adayına kavram haritalarına yönelik görüşlerinin belirlenmesi için açık uçlu soruların yer aldığı anket uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi içerik analizi yoluyla yapılmıştır. Verilerin analizi sonucunda genellikle öğretmen adaylarının fen ve teknoloji öğretiminde kavram haritalarının kullanılmasına ilişkin öğrenilen bilgilerini kalıcığını artırdığı, öğrencilerin dikkatlerini çektiği, onların öğrenme sürecinde aktif olmalarını sağladığı gibi olumlu görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmen adayları fen ve teknoloji öğretiminde kavram haritalarının kullanılmasının öğrenciler açısından yararlı olacağını, kavram haritalarının yapılandırmacı yaklaşıma uygun bir teknik olduğunu ve öğretmenlik yaşantılarında bu tekniği kullanmak istediklerini belirtmişlerdir.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to find out the pre-service science teachers' views about the use of concept maps in science and technology lessons. A questionnaire which consisted of the open ended questions was applied to 24 pre-service science teachers for determining their views related to concept mapping. Content analysis was used for the analysis of data gathered from the study. According to the results, science and technology pre-service teachers had generally highly positive views about the use of concept maps in science and technology education. Besides, pre-service teachers expressed that concept mapping in science and technology education, as a suitable technique for constructivist approach, would be useful for students and they wanted to use concept maps in their future professional life.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :