Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilim şenliklerinin 10. sınıf öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumlarına olan etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kimya Öğretmenliği1
Görüntülenme :
337
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada bilim şenliklerinin 10. sınıf öğrencilerinin kimya alanına yönelik tutumlarına olan etkisi araştırılmıştır. Kontrolsüz ön-son test modeline göre tasarlanan bu çalışma, 2006-2007 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde, Ankara ili, Pursaklar ilçesinde bulunan Pursaklar lisesindeki 10. Sınıf öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubuna dahil olan 16 öğrencinin Ankara Altınpark'ta TÜBİTAK tarafından düzenlenen bilim şenliğine katılımları sağlanarak onların, bu şenliklerde sergilenen görsel materyallerin ve kullanılan modellerin de desteğiyle daha etkin ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmelerine zemin hazırlanmıştır. Böylece sınıf ortamında görece daha soyut kalabilen kimya konularını güncel hayatla ilişkilendirerek anlamlandırmaları sağlanmıştır. Bilim şenliğinde yapılan ön çalışmaların öğrenme üzerindeki etkisini değerlendirebilmek amacıyla öğrencilere "Kimyaya Karşı Tutum Ölçeği" uygulanmıştır. Toplanan veriler t-testi yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak bilim şenliklerinin, öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulardan hareketle, bilim şenliklerinin ilköğretimin 2. kademesi ve ortaöğretimin tüm sınıf düzeylerini kapsayan etkinlikler şeklinde her öğretim yılının bahar yarıyılında okullarımızda düzenlenmesinin, daha etkili bir kimya ve fen eğitiminin gerçekleşebilmesi bakımından gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this article, the effect of science fairs on the 10th grade students' attitudes towards chemistry is researched. The study is conducted with 16 10th grade students from Pursaklar high school. The data collection tool is the "attitude scale towards chemistry". The study is designed as unchecked pre-post test research model and performed in 2007. The regular attendance of students' to the science fair is provided by the researcher. Thus, the effectiveness and the stability of learnings about chemistry subjects is able to be realized. By the help of these experiences, students are able to built relations between actual life and their previous learnings on chemistry. While evaluating data's dependent sample t-test is used. The positive pedagogical effects of science fairs on the learnings about chemistry is determined as a result of this research. In addition to these, as a proposal of this study, the obligation of the science fairs that will be perform in every spring semester especially orientated to the secondary school students and high school students is expressed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :