Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi ( Eski adı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi )

Yıl 2009 , Cilt 5 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı sermaye hareketlerinin türk bankacılık sektörüne etkileri (1990-2007 dönemi nedensellik analizi

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF1, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de yabancı sermaye rakamlarında bir artış gözlenmektedir. Bu çalışmada, yabancı sermayenin bankacılık sektörünün yurtdışından kullandıkları kredilere, banka aktiflerine, bankaların menkul değer yatırımlarına, mevduat toplamına, banka özkaynaklarına, özel sektöre kullandırdıkları kredilere etkisi Toda-Yamamoto nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Test sonuçlarına göre, hem doğrudan yatırımlar hem de portföy yatırımları bankaların özkaynaklarını ve menkul değer yatırımlarını olumlu etkilemektedir. Bankaların yabancı sermaye girişleri ile sermayelerini güçlendirdiği gözlenmektedir. Diğer yandan yabancı sermayenin henüz bankaların verdikleri kredileri etkileyemediği gözlenmektedir.

Özet İngilizce :

An increase has been observed in the amount of foreign capital in Turkey. At this study, The effects of foreign capital on to banks’ credits borrowed from abroad, bank assets, banks’, tangible assets investments, total deposits, net capitals, lend credits to private sectors by banks were analyzed with Toda-Yamamoto causality test. According to the test results, both direct investment and portfolio investment have had positive effect on net capitals and tangible asset investments of banks. It is also observed that banks have strengthened their capital structure through with foreign capital inflow. On the contrary, it was found that foreign capital has not affected banks’ credits to private sectors yet.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :